Tre steg framåt för miljön i Barents

2013-12-11

Under miljöministerrådsmötet inom ramen för Barentsrådet beslutades att tre s.k. "hot spots" kan exkluderas från listan över kraftigt förorenade aktiviteter i Barentsregionen. Ministrarna beslutade också att anta en aktionsplan för klimatet.

Ett värmekraftverk i Arkhangelsk, kvicksilverhantering i Netets och ett pappersbruk i Karelien är de tre aktiviter som har nått en så hög miljöstandard att de kan tas bort från "hot spot"-listan över kraftigt förorenade aktiviteter.

- Samarbetet mellan Barentsländerna är mycket gott och miljöarbetet tar konkreta steg framåt, bland annat genom att utsläppen minskar i de kraftigt förorenade områdena i Ryssland, säger statssekreterare Anders Flanking.

Länderna inom Barentsregionen kommer möta liknande utmaningar de kommande åren på grund av klimatförändringarna och därför har Barentsrådet utarbetat en aktionsplan för gränsöverskridande samarbete i regionen för att hantera framtida klimatutmaningar.  Aktionsplanen antogs under miljöministerrådsmötet 4-5 december.

Läs Regeringens pressmeddelande 

Läs mer om mötet och aktionsplanen

/Jennie Larsson

Nyheter på området

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS