Tredje ministermötet om Nordliga dimensionen

2013-02-20

Den 18 februari träffades representanter från den Nordliga dimensionen i Bryssel. Med på mötet fanns representanter från de fyra parterna EU, Island, Norge, och Ryssland samt observatörer från Kanada och USA.

Under mötet underströks den nyckelroll som den nordiska dimensionen har för kontakterna mellan EU och Ryssland. Ministrarna underströk också vikten av ett nära samarbete mellan regionerna i norra Europa och uppmuntrar till gemensamma möten för att stärka samarbetet.

Nordliga dimensionens miljöpartnerskap har bidragit till miljöskydd för både Östersjön och Barents. Den nyligen etablerade stödfonden för medfinansiering av transportprojekt inom ramen för Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logisitk (NDPTL) utgör ett viktigt verktyg för att utveckla transport- och handelförbindelser i regionen.

Under mötet diskuterades även det ökade intresset för Östersjön och Barentsområdet. Parterna enades om en intensifiering av samarbetet inom gemensamma områden och att identifiera prioriterade frågor.

Barents Euro-arktiska råds (BEAC) arbete uppmärksammades som arbetar med liknande frågor som partnerna i Nordliga dimensionen och ett närmre samarbete bör därför uppmuntras.

Läs en sammanfattning av mötet

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS