Tyck till om sociala rättigheter i EU! En chans att påverka EU

2016-09-16

Ett offentligt samråd om den europeiska pelaren för sociala rättigheter är nu öppet. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering vill veta vad ni tycker. Var med och tyck till!

161216Socialpillar

Samrådsperioden är öppen till och med den 31 december 2016 och det är allmänheten, organisationer och offentliga myndigheter som får tycka till.

Syftet med samrådet är:

- Granska EU:s nuvarande sociala regelverk.
- Diskutera nya arbetsmönster; hur utvecklingen i samhället ser ut och hur det påverkar arbetsmönstren till följd av exempelvis ny teknik eller demografiska förändringar som påverkar arbetslivet och de sociala förhållandena. 
- Samla in synpunkter om vilken roll den europeiska pelaren för sociala rättigheter kan spela, samt om de principer som läggs fram nu. 

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att bestå av en rad viktiga principer som är viktiga för väl fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem inom euroområdet. Läs mer om bakgrunden till den sociala pelaren här.

När den europeiska pelaren för sociala rättigheter har införts, bör den användas som en referensram för att bedöma de deltagande EU-ländernas resultat på de sysselsättnings- och socialpolitiska områdena och för att driva reformer på nationell nivå.

Läs mer, läs andras bidrag och skicka in ditt bidrag här.

/ Anna Lundgren

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS