Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

2018-10-31

EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Alla högstadie- och gymnasieskolor kan logga in på SELFIE-plattformen

Verktyget som kallas SELFIE och står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies” har lanserats på 24 olika EU-språk samtidigt som fler språk är på gång. Alla högstadie- och gymnasieskolor kan logga in på SELFIE-plattformen och göra en självbedömning av sin skolas användning av digital teknik i undervisningen. EU-kommissionens mål är att nå en miljon elever, lärare och rektorer före slutet av 2019.

Under utvecklingen av verktyget har EU-kommissionen samarbetat med utbildningsministerier och experter på digital utbildning i hela Europa. Bland samarbetspartnerna finns Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning och Unescos institut för informationsteknik och utbildning.

En preliminär version av verktyget testades i 650 skolor i 14 länder under 2017. Detta pilotprojekt gav upphov till 67 000 kommentarer om hur verktyget kunde förenklas och förbättras. Kommentarerna från pilotprojekten har arbetats in i den version som nu lanseras.

SELFIE är ett av de elva initiativen i handlingsplanen för digital utbildning som kommissionen lade fram i januari i år. Syftet med handlingsplanen är att främja digital kompetens och stödja en innovativ användning av digital teknik i undervisningen.

Så fungerar SELFIE-verktyget

När en skola har bestämt sig för att använda SELFIE diskuterar rektorer och lärare kring en rad korta påståenden för att utvärdera hur teknik används i undervisningen. Verktyget består av moduler och skolorna kan välja bland frivilliga påståenden och lägga till åtta skräddarsydda frågor som passar deras behov och prioriteringar. Det tar cirka 20–30 minuter att svara på frågorna. Svaren ges anonymt och inga personuppgifter samlas in. Uppgifterna kommer inte heller att användas för att rangordna skolor eller utbildningssystem.

Den berörda skolan får därefter en skräddarsydd rapport med resultat som kan användas vid vidare diskussioner i skolan i syfte att planera insatser för att öka användningen av digital teknik och förbättra undervisningen. Föreslagna insatser kan exempelvis vara fortbildning för lärare och stöd till studerande i ämnet säkerhet på internet.

Läs mer på SELFIE:s hemsida

Följ SELFIE på Twitter genom hashtagen #SELFIE_EU

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

  2019-04-24

  Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

 • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

  2019-04-17

  Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

 • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

  2019-04-10

  EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

 • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

  2019-04-08

  Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

 • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

  2019-03-26

  Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS