Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

2018-10-31

EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Alla högstadie- och gymnasieskolor kan logga in på SELFIE-plattformen

Verktyget som kallas SELFIE och står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies” har lanserats på 24 olika EU-språk samtidigt som fler språk är på gång. Alla högstadie- och gymnasieskolor kan logga in på SELFIE-plattformen och göra en självbedömning av sin skolas användning av digital teknik i undervisningen. EU-kommissionens mål är att nå en miljon elever, lärare och rektorer före slutet av 2019.

Under utvecklingen av verktyget har EU-kommissionen samarbetat med utbildningsministerier och experter på digital utbildning i hela Europa. Bland samarbetspartnerna finns Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning och Unescos institut för informationsteknik och utbildning.

En preliminär version av verktyget testades i 650 skolor i 14 länder under 2017. Detta pilotprojekt gav upphov till 67 000 kommentarer om hur verktyget kunde förenklas och förbättras. Kommentarerna från pilotprojekten har arbetats in i den version som nu lanseras.

SELFIE är ett av de elva initiativen i handlingsplanen för digital utbildning som kommissionen lade fram i januari i år. Syftet med handlingsplanen är att främja digital kompetens och stödja en innovativ användning av digital teknik i undervisningen.

Så fungerar SELFIE-verktyget

När en skola har bestämt sig för att använda SELFIE diskuterar rektorer och lärare kring en rad korta påståenden för att utvärdera hur teknik används i undervisningen. Verktyget består av moduler och skolorna kan välja bland frivilliga påståenden och lägga till åtta skräddarsydda frågor som passar deras behov och prioriteringar. Det tar cirka 20–30 minuter att svara på frågorna. Svaren ges anonymt och inga personuppgifter samlas in. Uppgifterna kommer inte heller att användas för att rangordna skolor eller utbildningssystem.

Den berörda skolan får därefter en skräddarsydd rapport med resultat som kan användas vid vidare diskussioner i skolan i syfte att planera insatser för att öka användningen av digital teknik och förbättra undervisningen. Föreslagna insatser kan exempelvis vara fortbildning för lärare och stöd till studerande i ämnet säkerhet på internet.

Läs mer på SELFIE:s hemsida

Följ SELFIE på Twitter genom hashtagen #SELFIE_EU

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

  2019-01-14

  Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

 • Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

  2019-01-11

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS