”Get Creative – Go Baltic!”: Visa upp ert kreativa kulturprojekt!

2014-01-29

"Get Creative - Go Baltic!" är rubriken på det seminarium som North Sweden är med och anordnar den 3 april på Goetheinstitutet i Bryssel. Medverkar gör bland annat Umeå2014. Det anordnas också ett projektcafé för intresserade projekt att berätta, lära och diskutera med andra samt möta EU-kommissionen om de nya projektstöd som erbjuds för den nya programperioden. Ta chansen att vara med och visa upp er!

Seminarium om kulturdriven tillväxt på Goetheinstitutet i Bryssel den 3/4

Den 3 april anordnar North Sweden genom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen ett seminarium på temat "Get Creative - Go Baltic" på Goetheinstitutet i Bryssel. Kulturdriven tillväxt och kreativa näringar som motorer för regional utveckling i Östersjöområdet står i fokus. Teman som ligger kulturhuvudstaden Umeå2014 väldigt nära och givetvis kommer Umeå2014 att finnas med i programmet, som avslutas med iBSG:s årliga sommarmottagning som i år istället blir en vårmottagning. Se länk nedan till den inbjudan till seminariet som gått ut. Program kommer inom kort.

Passa på att visa upp och berätta om projekt på Projekt-caféet (anmäl senast 11/2)

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé på Goetheinstitutet. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet för att kunna visa upp och berätta om det man arbetar med och vad man uppnått så här långt med möjligheter för seminariedeltagarna att lära sig mer om det som pågår och planeras. Det kommer att ges möjligheter att göra kortare presentationer om sitt projekt och att få veta mer om EU:s nya Kreativa Europa-program och andra program som stödjer kultur och kreativa näringar i Europa och runt Östersjön samt att prata med företrädare från EU-kommissionen om dessa och vilka möjligheter att söka sådan finansiering som kommer att finnas för den nya programperioden 2014-2020.

Har ni ett eget projekt eller vet något projekt i Norr- och Västerbotten som skulle passa in och vara intressant och möjligt att vara med i Bryssel den 3 april, ta chansen att visa upp det och därmed oss i våra regioner för andra. Anmäl intresse till oss på North Sweden senast den 11 februari. Det vore väldigt roligt att få med fler ned på detta.

"Get Creative - Go Baltic!"

Regionkommittén, EU:s församling för företrädare från EU:s alla regioner, har möte i Bryssel samma dagar och ledamöter därifrån har därför också möjlighet att ta del av seminariet och projektcaféet. Förhoppningen är att utifrån intresserade aktörer som kan vara med på detta skapa möjligheter för utbyte av erfarenheter och att hitta nya partners för fortsatta eller helt nya projekt inom området och överlag visa upp aktiva aktörer i regionerna runt Östersjön och den potential som finns till mer samverkan för gemensam utvecklingskraft i Norra Europa inom ramen för EU:s Östersjöstrategi, som en föregångare för många andra delar av EU, som är på väg att etablera liknande strategier. Det är överlag mycket fokus på kultur och de kreativa näringarnas möjligheter i dagens EU.

/MJ

Läs mer om inbjudan

Kontaktperson: Mikael Janson, mikael.janson@northsweden.eu, +46 705235701

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS