”Get Creative – Go Baltic!”: Visa upp ert kreativa kulturprojekt!

2014-01-29

"Get Creative - Go Baltic!" är rubriken på det seminarium som North Sweden är med och anordnar den 3 april på Goetheinstitutet i Bryssel. Medverkar gör bland annat Umeå2014. Det anordnas också ett projektcafé för intresserade projekt att berätta, lära och diskutera med andra samt möta EU-kommissionen om de nya projektstöd som erbjuds för den nya programperioden. Ta chansen att vara med och visa upp er!

Seminarium om kulturdriven tillväxt på Goetheinstitutet i Bryssel den 3/4

Den 3 april anordnar North Sweden genom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen ett seminarium på temat "Get Creative - Go Baltic" på Goetheinstitutet i Bryssel. Kulturdriven tillväxt och kreativa näringar som motorer för regional utveckling i Östersjöområdet står i fokus. Teman som ligger kulturhuvudstaden Umeå2014 väldigt nära och givetvis kommer Umeå2014 att finnas med i programmet, som avslutas med iBSG:s årliga sommarmottagning som i år istället blir en vårmottagning. Se länk nedan till den inbjudan till seminariet som gått ut. Program kommer inom kort.

Passa på att visa upp och berätta om projekt på Projekt-caféet (anmäl senast 11/2)

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé på Goetheinstitutet. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet för att kunna visa upp och berätta om det man arbetar med och vad man uppnått så här långt med möjligheter för seminariedeltagarna att lära sig mer om det som pågår och planeras. Det kommer att ges möjligheter att göra kortare presentationer om sitt projekt och att få veta mer om EU:s nya Kreativa Europa-program och andra program som stödjer kultur och kreativa näringar i Europa och runt Östersjön samt att prata med företrädare från EU-kommissionen om dessa och vilka möjligheter att söka sådan finansiering som kommer att finnas för den nya programperioden 2014-2020.

Har ni ett eget projekt eller vet något projekt i Norr- och Västerbotten som skulle passa in och vara intressant och möjligt att vara med i Bryssel den 3 april, ta chansen att visa upp det och därmed oss i våra regioner för andra. Anmäl intresse till oss på North Sweden senast den 11 februari. Det vore väldigt roligt att få med fler ned på detta.

"Get Creative - Go Baltic!"

Regionkommittén, EU:s församling för företrädare från EU:s alla regioner, har möte i Bryssel samma dagar och ledamöter därifrån har därför också möjlighet att ta del av seminariet och projektcaféet. Förhoppningen är att utifrån intresserade aktörer som kan vara med på detta skapa möjligheter för utbyte av erfarenheter och att hitta nya partners för fortsatta eller helt nya projekt inom området och överlag visa upp aktiva aktörer i regionerna runt Östersjön och den potential som finns till mer samverkan för gemensam utvecklingskraft i Norra Europa inom ramen för EU:s Östersjöstrategi, som en föregångare för många andra delar av EU, som är på väg att etablera liknande strategier. Det är överlag mycket fokus på kultur och de kreativa näringarnas möjligheter i dagens EU.

/MJ

Läs mer om inbjudan

Kontaktperson: Mikael Janson, mikael.janson@northsweden.eu, +46 705235701

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS