Partnersök

Här finner du organisationer och institutioner runt om i Europa som letar partners till projekt inom området. Vill du leta partners till ditt projekt, kontakta oss.

Klicka här för att se partnersök från alla områden.

Inkomna partnersök till North Sweden

  • Partnersök: Projekt för att inkludera kvinnor med funktionshinder på arbetsmarknaden

    Deadline: 2018-03-21

    Organisationen FAMS COCEMFE från Sevilla har initierat ett projekt däri de söker partners inom EU och Erasmus+-programmet för att stärka möjligheter för funktionshindrade kvinnor på arbetsmarknaden, både genom institutionella medel men också medel riktade mot individer för att exempelvis stärka medvetenheten om den specifika gruppen i samhället samt arbeta för att inkludera dessa individer i större utsträckning. De vill också använda tillfället för att utbyta idéer och lösningar med andra regioner/aktörer för att bidra till kunskapsutvecklingen på området.