Samarbete inom Horizon 2020 & PRIMA inom jordbruksforskning

Syfte

Cordobas Universitet i Spanien bedriver forskning kring agrikultur och söker nu partners inom programmen Horizon 2020 och PRIMA för att bedriva samarbete. Universitetet är beläget i en miljö med som är förmånlig för att bedriva jordbruk tack vare vädret. Universitetets forskning fokuserar på hållbart samt miljövänligt jordbruk i medelhavsklimat vilket de bedriver i olika områden som är relevanta, exempelvis hållbar bevattning och upprätthållningen av biodiversitet.

Universitet i Cordoba söker samarbete inom specifika områden inom programmen Horizon 2020 och PRIMA, följ länken nedan för mer information om dessa sakområden. OBS. Inget slutdatum satt!

Berör

Universitetet i Cardoba söker partners som vill vara med och forska kring frågor om hållbart jordbruk inom PRIMA och Horizon 2020.

Kontakt

Universidad de Córdoba

European Projects Office

Mejladress: opi@uco.es

 

Deadline

den 21 juni 2018