Spanska kommunen La Palma del Condado ingår i EU-finansierat projekt och söker partners involverade inom matsektorn

Syfte

Den spanska kommunen La Palma del Condado säker partners inom matsektorn bland alla EU-länder  i syfte att ill skapa fler jobbtillfällen i sektorer såsom turism, matproduktion, service, lantbruk och små industrier på grund av att arbetslöshetsgraden bland kommunens 10.600 invånare ligger på 27 % i dagsläget. Därför söker La Palma del Condado efter partners som är involverade i samma projektområden som dem, nämligen mat, turism och hållbar miljö i syfte att 
Område: Mat, turism och hållbar miljö
Syfte

Den spanska kommunen La Palma del Condado söker partners inom matsektorn bland EU-länder i syfte att skapa jobbtillfällen och främja politiken för en hållbar lokal utveckling inom matsektorn samt inom turismen som baseras på lokal matproduktion. Projektet ingår i "South Taste" - ett europeiskt finansierat samarbete mellan tio spanska och portugisiska organ med olika funktioner inom politiken och matsektorn.

Område

Mat, turism och hållbar miljö

Bakgrund

La Palma del Condado vill utveckla sektorer såsom turism, matproduktion, service, lantbruk och små industrier i syfte att skapa fler jobbtillfällen på grund av att arbetslöshetsgraden bland kommunens 10.600 invånare ligger på 27 % i dagsläget. Därför söker kommunen efter partners som är involverade i samma områden som dem, nämligen mat, turism och hållbar miljö.

Läs mer vad kommunen söker här

"South Taste" - ett gränsöverskridande samarbete 

Network of European Sustainable Taste Cities (NEST-CI) är ett initiativ som främjas av en intressegrupp bestående av tio spanska och portugisiska organ som är partners i det europeiska projektet "South Taste" som finansieras av EU's Interreg Programme. NEST-CI syftar till att främja en debatt mellan lokala, regionala och europeiska intressegrupper med ändamål att förbättra politiken inom hållbar utveckling för matsektorn. NEST-CI vill också understödja samarbeten mellan innovation och forskning, entreprenörskap och turism baserade på lokal matproduktion. Projektet aspirerar likväl till att etablera kanaler till medlemmar från Europeiska parlamentet samt EU-institutioner med intentionen att påverka politiken inom matsektorn på EU-nivå och förstärka EU- invånarnas roll i dessa områden.

Läs mer om NEST-CI's samarbete här.

Vilka utgör NEST-CO? 

3 spanska kommuner:

  • La Palma del Condado
  • Ayamonte och Lepe i Andalusien

Organisationer med hög kompetens inom inom livsmedelssektorn:

  • Portugisiska universitet i Evora
  • Algarve och Tras os Montes och teknikcentret ADESVA i Andalusien Region)
  • Utbildningscenter specialiserade på gastronomi och informationsteknologi och en federation av entreprenörer i Algarve (Portugal)

Berör

Profiler som utgör möjliga partners

Kommuner, offentliga regionala/nationella/europeiska organ, konsumentorganisationer, levande laboratorier inom livsmedelssektorn, matmuséum, akademiska center inom livsmedelssektorn, tekniska plattformar inom livsmedelssektorn, europeiska tankesmedjor inom livsmedel, Europaparlamentets organ och andra EU-institutioner, onlinetjänster för debatt om politik, volontärorganisationer, företagssammanslutningar, stiftelser som ingår i livsmedelssektorn med mera.

Kontakt

Andrés Duchao

euprj@lapalmadelcondado.org telefonnummer: +34609442096

Deadline

den 1 mars 2018