Dialoggrupp

Dialoggrupperna hjälper att stärka sambandet mellan det regionala utvecklingsarbete som sker i regionen och de insatser som North Sweden gör på EU-arenan, samt återkoppla till sina organisationer.

Vår dialoggrupp för miljö, energi och klimat består av följande personer:

 • Företagarna i Västerbotten: Torbjörn Halvardsson
  Företagarna i Norrbotten: Ingela Lekfalk 
 • Norrbottens kommuner: Björn Eriksson
 • Länsstyrelsen i Norrbotten: Ylva Sardén
 • Länsstyrelsen Norrbotten: Jörgen Naalisvaara
 • Länsstyrelsen i Västerbotten: Tina Holmlund
 • Region Norrbotten: Vakant 
 • Norrbottens Handelskammare: Ulrika Lundberg (Nenet)
 • Regionförbundet Västerbotten: Lena Friborg
 • Umeå Universitet: Annette Wolf