AER Spring Committee

Syfte

Vårkommittémötet  beräknas samla 100-130 högt uppsatta politiker och tjänstemän från regioner runt om i Europa. Ett speciellt tema under konferensen, på initiativ av RÖL (Region Örebro Län), är regionalt samarbete för uppfyllandet av EU:s livsmedelsstrategi ”Food 2030”.

Berör

Politiker och tjänstemän från AER:s medlemsregioner.

Datum

den 26 mars 2019

Plats

Örebro

Kontakt

Rasmus Bergander

Telefon: 072-084 90 75

Frågor.