Borgmästaravtalet för klimat och energi

Syfte

Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats ”världens största urbana klimat- och energiinitiativ”. Det samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom deras territorium.

Nya avtalsparter förbinder sig nu att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Regionkommitteen har i hög grad bidragit till avtalsutvecklingen. Regionkommitteens ambassadörer spelar en aktiv roll i att mobilisera sina kollegor i Europa, men hjälper även till att styra detta initiativ ur det politiska perspektivet.  För att utvärdera avtalet, utforma dess framtida utveckling och föra samman dess aktörer arrangerar Regionkommittén en heldags konferens den 25 april 2017.

Diskussioner med EU-kommissionens företrädare och representanter från olika energikontor förväntas under konferensen hjälpa till att definiera ambassadörers roll i avtalsimplementering och att öka deltagares kompetens i avtalsrelaterade frågor. 

Datum

den 25 april 2017

Plats

European Committee of the Regions Room VMA 1, Rue van Maerlant 2, Brussels