Klimatsmart jord- och skogsbruk

Syfte

En stor del av projekt som finansieras av EU:s LIFE och Horizon 2020 program demonstrerar hur man kan använda ny teknologi för att hjälpa lantbrukare utveckla sina arbetsmetoder mot en mer klimatsmart lösning. 

Dessa projekt bidrar till ny kunskap och kan underlätta genomförandet av EU:s klimatbestämmelser, inklusive de som ligger under Parisavtalet och klimat- och energipaketet 2030. 

Berör

Grundat på detta organiserar EU- kommissionen en Workshop på temat med syfte att föra samman relevanta projekt och och utveckla en tematisk plattform för att hitta lösningar och identifiera innovativa angreppssätt som kommer att inkluderas i framtida EU- policys. 

Workshopen kommer att sändas vis webben. 

Datum

den 1 juni 2017

Plats

Bryssel

Övrigt

Vill du delta i workshopen måste du registrera dig före den 5 mars 2017. 

Begränsat antal platser, vilket betyder att registreringen kan komma att stänga tidigare om platserna fylls.