EU for Talanoa

Syfte

Den 13 juni 2018 arrangeras konferensen ”EU for Talanoa” av EU-kommissionen i Bryssel. Syftet är att bistå med EU:s bidrag till det internationella initiativet Talanoa Dialogue som ämnar att uppmärksamma hur arbetet för att nå de uppsatta målen ratificerade genom Parisavtal 2015 fortskrider.

Parisavtalet fastställde ett internationellt nätverk som gemensamt skulle agera för minskade utsläpp av CO2 och bättre miljö globalt. De konkreta förslagen resulterade i att aktioner skulle beredas för att den globala temperaturskillnaden inte skulle överstiga den förindustriella temperaturnivån på jorden med 2 grader Celsius.

Högnivåkonferensen äger rum i Berleymontbyggnaden i Bryssel, huvudsätet för EU-kommissionen, och flera högt stående aktörer, intressenter och forskare är inbjudna för att tala.

Bland annat kommer konferensen diskutera kring hur väl Parisavtalet implementeras och vad som kan göras ytterligare. EU kommer även rapportera exempel på hur arbetet fortskrider inom unionens medlemsländer och hur de arbetar effektivt för att minska utsläpp som skadar miljön. Ytterligare så kommer även incitament för att involvera civilsamhället och privata aktörer och samarbetet med dessa att uppmärksammas som en viktig del i hur Parisavtalets uppsatta mål konkret ska uppnås.

Anmälan till konferensen "EU for Talanoa"

Program 

Konferensen kommer även att sändas live den 13 juni via EU:s AudioVisual-hemsida

 

 

Berör

Offentlig förvaltning, industri, akademi

Datum

den 13 juni 2018

Plats

Bryssel

Övrigt

 

Om Talanoa-dialogen

 

 

Kontakt

Mona Mansour

Senior Adviser European Affairs

North Sweden European Office

mona.mansour@northsweden.eu