European week of Bees and Pollinators: 26-28 Juni 2018

Syfte

What’s buzzin? Det är bi-veckan!

Boka in Bee Week 2018 i kalendern som går av stapeln den 26-28 juni på EU-parlamentet i Bryssel. Detta år kommer fokus ligga på hur jordbruket mobiliseras i syfte att skydda bin.

Sedan 2012 har European Bee and Pollination Week tagit plats i EU-parlamentet i Bryssel. Konferensen har blivit ett mycket viktigt event och förenar alla aktörer i sektorn: europeiska parlamentsledamöter, företrädare för EU-institutionerna, biodlare, jordbrukare, forskare, veterinärer, tillverkare, icke-statliga organisationer och medborgare. Tillsammans utbyter de förslag med offentliga myndigheter för att främja en hållbar biodlingskedja som kan säkerställa hållbarheten av den värdefulla pollineringstjänsten och dess konsekvenser: ekosystemtjänster, biologisk mångfald, produktion och livsmedelssäkerhet.

Efter att man har observerat att bisamhället minskar över hela världen och belyst allvaret med bidödlighet och dess orsakande faktorer, har man betonat behovet av ett bättre samarbete mellan intressenter genom dialog och ömsesidig respekt. Därmed har de intressenter som historiskt varit involverade i den europeiska bi- och pollinationsveckan krävt att man inrättar en operativ teknisk plattform i syfte att förbättra utbytet mellan biodlare och forskare. Utgåvan 2017 präglades av EFSA: s, European Food Safety Authority, vilja och engagemang för att upprätta denna plattform. Sedan september är plattformen operativ och drivs av EFSA.

EU-parlamentsledamoten Michel Dantin, ordförande för arbetsgruppen ”Apiculture & Bee Health” (biodling och bi-hälsa) i EU-parlamentets inbördesgrupp är värd för årets Bee Week 2018. Arbetsgruppen arbetar med klimatförändringar, bioligisk mångfald och hållbar utveckling, tillsammans med parlamentsledamöterna Mairead McGuinness, Marijana Petir, Nathalie Griesbeck, Frederique Ries and Pavel Poc som koordinerar arbetet med:

  • Biodiversitetsnätverket för bin
  • Gembloux Agro-Bio Tech – Liège Universitet
  • BeeOdiversity
  • BeeLife
  • European Crop Protection Association
  • Copa-Cogeca
  • Internationella Confederation of European Beet Growers (CIBE)
  • Europaparlamentets inbördesgrupp om klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar utveckling

 

Program för European week of Bees and Pollinators:

26 juni: Vetenskapligt symposium 10.00- 17.00

27 juni: Workshops och ”Discovery Night”

28 juni: hög nivå konferens 09.00- 16.00

Berör

Alla som är intresserade av bin och bevarandet av bisamhällen!

Datum

den 26 juni 2018

Plats

Bryssel

Övrigt

För registrering klicka här

För mer information, besök hemsidan www.beeweek.eu.

Kontakt

Tveka inte att kontakta Mr. Ilias Grampas, European Parliament Intergroup Officer: ilias.grampas@ebcd.org, för mer information.