Klimatförändringar och sårbara regioner 2017

Syfte

Den 7-8 mars 2017 bjuder Europeisk klimatforskningsalliansen in klimatforskare, beslutsfattare och aktivister till sin årliga generalförsamling med årets tema "Klimatförändringar och sårbara regioner".

Klimatförändringar har stor påverkan på miljön och den orsakar stora utmaningar för vara samhällen. Den COP21 konferensen i Paris 2015 skapade ett viktigt ramverk för att reducera klimatpåverkan genom att minska CO2-utsläppen. Kunskap om klimatförändringar och dess effekter för sårbara områden är av yttersta vikt för att kunna bygga motståndskraft och utforma politiska strategier på det mest effektiva sättet.

Att skapa och sprida denna kunskap är generalförsamlingens mål i år. Detta forum syftar till att ta fram strategier för de mest sårbara regionerna och fastslå prioriteringar inom klimatforskning. Att diskutera anpassningstaktiker genom ett förbättrat samarbete, integrerad vetenskap och konsekvensbedömningar står också högt på agendan.

Agendan
Experter från hela EU deltar i programmet och kommer att upplysa om bland annat havsnivås förändringar och dess påverkan på kuster samt diskutera policyalternativ för medlemsländerna för att minska den negativa effekten.

Stor fokus kommer dessutom att ligga på Arktis och dess issmältning som ett resultat av de stigande temperaturerna. Talare i programmet kommer att ifrågasätta Arktis klimatstabilitet och strategier för att minska CO2 utsläpp samt att förutse framtidens förändringar av ekosystemet i Barents hav.

Se programmet nedan för fler spännande ämne. 

Datum

den 7 mars 2017

Plats

Bryssel