Green Week

Syfte

Under perioden 29 maj till 2 juni 2017 kommer EU Green Week att äga rum i Bryssel med temat för året ”Gröna jobb för en grönare framtid”. En central fråga för EU och EU-kommissionen är att förbättra miljön i Europa och i världen. Innovation och investeringar inom miljöfrågor är vad som skapar jobb, uppmuntrar till effektivitet samt skapar konkurrenskraftiga fördelar. Evenemanget ger dig möjlighet att ta reda på hur olika EU-aktörer arbetar tillsammans mot detta syfte.

Berör

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Green Week bjuder in representanter för intresseorganisationer, nationella och regionala beslutsfattare, företag, tjänstemän och allmänhet.

Datum

den 29 maj 2017

Plats

Bryssel