RECENT Final Conference

Syfte

En av Europeiska Unionens huvudsakliga mål är att övergå till en mer klimatsmart ekonomi med lågt utsläpp av koldioxid. Samarbete i hanteringen av energi- och vattentillgångar har visats ha ekonomiskt positiva, samt klimatpositiva, effekter. Projektet "RECENT" som är grundat av "the Northern Periphery and Arctic Programme" syftar till att stärka lokala satsningar för energiprojekt kopplade till vattenkraft på landsbygder. Denna konferens anordnad i samklang med projektet RECENT syftar till att lyfta aktuella nyckelfrågor samt visa på exempel på hur dessa kan användas för att nå EU:s övergripande klimatmål.

På konferensen kommer 5 nordeuropeiska regioner delta för att dela med sig hur de arbetat gemensamt för att minska klimatpåverkan genom effektiviserad vattenbunden energiproduktion. Evenemanget äger rum 17.00 - 19.30

Berör

Konferensen berör:

  • Beslutsfattare på offentlig lokal och regional nivå
  • Tekniksakkunniga på offentlig lokal och regional nivå
  • Intressenter från energi-branschen
  • Akademin 

Datum

den 6 juni 2018

Plats

Scotland House, Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels