Nyheter på området

Nyheter på området

 • EU jobbar för renare och säkrare hav

  2019-01-14

  60 % av världens hav och sjöfart ligger utanför nationell lagstiftning, vilket är en utmaning för internationella aktörer när det kommer till att upprätthålla säkerheten i havs- och sjöfartsområdena. Med hjälp av en reviderad handlingsplan och en maritim säkerhetsstrategi har EU samarbetat nära med internationella partners utanför EU för att uppnå en säkrare havsmiljö och ett hållbart användande av havets resurser.

 • Lagstiftningsförslagen inom ramen för EU:s paket ren energi för alla är godkända

  2019-01-11

  Samtliga regleringar för att förbättra EU:s elektricitetsmarknad har slutligen accepterats av Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Paketet om ren energi för alla med samtliga klimatprioriteringar innebär ett avgörande steg i rätt riktning för att komplettera EU:s Energiunion. Den 24 december 2018 accepterades ett direktiv och en förordning om elektricitet. I fotspåren av energi- och byggnadsdirektiven, direktiven om förnybar energi, styrning, energieffektivitet samt riskförberedning som publicerades tidigare under 2018, innebär detta att samtliga legaliserade akter inom ramen för EU:s energipaket är på plats.

 • EU-färdplan: tuffare tag mot avskogning och skogsförstörelse

  2019-01-10

  För att reducera den breda omfattningen av pågående avskogning i EU lanserar EU-kommissionen ett initiativ för förändring genom en så kallad färdplan med förslag om en integrerad strategi för att skydda skogarna genom att bekämpa av avskogningen och att främjan hållbara försörjningskedjor. Det är möjligt att lämna feedback på denna färdplan till och med den 15 januari.

 • Serbisk stad utnämnd till EU:s ungdomshuvudstad 2019

  2019-01-10

  Den serbiska staden Novi Sad har erhållit utmärkelsen European Youth Capital 2019. Andra europeiska städer som tävlade om samma utmärkelse var franska Amiens, engelska Manchester och italienska Perugia.

 • EU-kommissionens utlysning inom European Social Economy Regions: organisera ett socialt ekonomievent och ingå i europeiskt nätverk

  2019-01-10

  EU-kommissionens initiativ European Social Economy Regions syftar till att samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att skapa ett nätverk och marknadsföra betydelsen av och fördelarna med en social ekonomi. Pågående utlysning riktar sig till regioner som erbjuds möjligheten skicka in en ansökan om att anordna ett regionalt eller lokalt evenemang och därigenom delta i nätverket. Sista dag att ansöka är 31 januari 2019.

 • Kreativa Europa: årets kulturhuvudstäder och pågående ansökningsperiod till bästa EU-festival

  2019-01-07

  Kreativa Europa är EU:s program som främjar EU:s konkurrenskraften inom kreativa näringar och styrker europeisk kultur, språklig mångfald och historiskt kulturarv. Den andra januari 2019 uppmärksammade den europeiska festivalassociationen (EFA), som är partner med EU-kommissionen, europeiska festivaler om att ansöka om utmärkelsen EFFE 2019–2020 som går till bästa festival i EU som lyckas bäst med engagemang i konst, kommunikation och internationell öppenhet. Därtill uppmärksammas i och med det nya året de nya europeiska kulturhuvudstäderna för 2019, Plovdiv i Bulgarien och Matera i Italien.

 • EU-kommissionen och Europeiska Investeringssparbanken utlyser projekt samt uppmuntrar till stora investeringar inom miljö och biologisk mångfald

  2018-12-20

  För att stoppa förlusten av biologisk mångfald i EU och istället accelerera anpassningen till klimatförändringar har Europeiska Investeringsbanken (EIB) och EU-kommissionen samarbetat för att skapa Natural Capital Financing Facility, ett finansiellt instrument som stöder projekt som främjar biologisk mångfald och klimatförändring genom skräddarsydda lån och investeringar. Fonden kan stödja klimatprojekt med upp till 15 miljoner euro och just nu finns ett flertal projektutlysningar.

 • Ny lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (VMP) och medicinerat foder ska minska risken för antibiotikaresistens

  2018-12-18

  Den 26 november skärptes lagstiftningen om veterinärmedicinska läkemedel (VMP) som reflekterar EU:s hälsoåtgärdsplan mot antibiotikaresistens (AMR) och stärker en ekonomisk livskraftig produktion av säkert medicinerat foder. Syftet är att skydda klimatet och säkra skyddet av djurs och människors hälsa och välfärd.

 • Agenda för hälsofrågor nu och inför nästa programperiod 2021-2027

  2018-12-17

  Policyområdet hälsa är i ropet på EU-arenan. En större efterfrågan efter EU-samordning i olika hälsofrågor har bidragit till att EU-kommissionen mer än någonsin uppmuntrar till ett stärkt regionalt och nationellt samarbete för en förbättrad hälso- och sjukvård i EU-medlemsländerna. Inom ramarna för Europarådets sammanträdanden, där Rumänien tar över ordförandeskapet 2019 efter Österrike, finns en hälsoagenda för första delen av 2019. På svensk nivå har Sveriges kommuner och landsting (SKL) nyligen publicerat en prioriteringslista med främsta fokus på nära vård. Från EU-kommissionens håll ligger förslag uppe som anser uppdateringar och förändringar inom existerande EU-program med anledning av att integrera hälsa i större utsträckning i nästa programperiod 2021-2027. Utformningen av exempelvis forskningsprogrammet Horizon 2020 och Europeiska socialfonden kommer att inkludera hälsa i större omfattning.

 • Parisavtalets regelbok antagen vid FN:s klimatmöte i Katowice

  2018-12-17

  Den 2-14 december samlades världens länder för FN:s årliga klimatmöte COP24 i Katowice i Polen. Det präglades av utformningen av Parisavtalets regelbok med fokus på genomförande och fick ett avslut under lördagskvällen den 15 december, en dag senare än planerat. Länderna hade då lyckats enas om ett gemensamt regelverk som ska styra hur det fortsatta klimatarbetet ska se ut utifrån Parisavtalet.