Nyheter på området

Nyheter på området

 • Samråd om utvärderingen av direktivet om omgivningsbuller

  2016-02-11

  EU-kommissionen har öppnat ett nytt samråd och uppmanar alla berörda medborgare och intressenter att utvärdera direktivet om omgivningsbuller.

 • Sök EU:s hållbarhetspris inom energi

  2016-01-20

  Arbetar du med smarta hållbara energiprojekt? Berätta för EU-kommissionen om det och du kan vinna EU Sustainable Energy Award vid EU:s vecka för hållbar energi (EUSEW) och bli hållbar energiledare!

 • Tyck till om det nya direktivet för förnybar energi

  2016-01-18

  EU-kommissionen söker nu åsikter från berörda aktörer kring det nya direktivet för förnybar energi som kommer att gälla från 2020.

 • EU-kommissionen söker åsikter om de nya kraven för miljöanpassning

  2016-01-13

  I ett nytt samråd vill nu EU-kommissionen få in erfarenheter från det första året med miljöanpassningskrav i systemet för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

 • Nytt globalt klimatavtal

  2015-12-16

  Lördag den 12 december kom länder över hela världen överens om det första globala klimatavtalet någonsin. En viktig del i avtalet är att det så kallade 2-gradersmålet nu är juridiskt bindande, vilket kommer att bidra till långsiktighet och tydlighet för klimatarbetet i framtiden.

 • EU-kommissionens nya cirkulära ekonomipaket

  2015-12-02

  EU-kommissionen presenterade ett omfattande lagpaket och en handlingsplan som ska få EU-länderna att bli bättre på att återvinna använda produkter.

 • EU-stöd för miljön och klimatet genom nya Life-projekt

  2015-11-25

  20 november godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 264,8 miljoner euro för att stödja EU:s miljö, natur och gröna tillväxt. Investeringen omfattar 96 nya projekt som sträcker sig till 21 medlemsstater, som finansieras inom ramen för LIFE-programmet för miljö.

 • Ett år senare - Energiunionen gör framsteg

  2015-11-23

  Energiunionen har under sitt första år gjort framsteg, enligt en årsrapport från EU-kommissionen. Dock krävs fortsatta åtgärder för att nå de uppsatta målen innan 2020.

 • Sök projektmedel för energieffektivisering

  2015-11-17

  Nu har utlysningarna för energieffektivitet inom Horisont 2020 öppnat. Totalt finns 194 miljoner euro att fördelas på projekt från små och medelstora företag under perioden 2016-2017.

 • Engagera dig i vattenfrågor på EU-nivå

  2015-11-17

  Den 10 februari, 2016 kommer det att hållas en konferens om European Innovation Partnership on Water i Leeuwarden i Nederländerna. Temat för konferensen kommer att vara: "How is water innovation succeeding in Europe?"