Nyheter på området

Nyheter på området

 • European Sustainable Energy Week (EUSEW)

  2018-11-26

  EU-kommissionen anordnar ”European Sustainable Energy Week (EUSEW) - Shaping Europe's Energy Future" den 17–21 juni 2019 i Bryssel. Det finns även en möjlighet att ansöka om att anordna en egen session under EUSEW.

 • Nya EU-regler ska skapa renare energi

  2018-11-21

  Den 13 november godkände Europaparlamentet EU-kommissionens förslag om nya regler för förnybar energi, energieffektivitet och styrandet av Energiunionen inom ramen för paketet ”Ren energi för alla européer”. De nya reglerna syftar till att minska koldioxidutsläppen och att ge européerna tillgång till säker, prisvärd och klimatvänlig energi och göra EU världsledande inom förnybar energi.

 • Luleå med att ta fram distanskurs i miljövänliga matförpackningar genom Erasmusprojekt

  2018-11-21

  Genom EU-projektet EcoDESforFood+ har Luleå Tekniska Universitet (LTU) bidragit till utvecklingen av en onlinebaserad kurs för miljövänligare matförpackningar inom livsmedelsindustrin. EcoDESforFOOD+ är ett projekt inom Erasmus+ där syftet är att minska de negativa miljöeffekterna och effektivisera resursanvändandet inom förpacknings-och livsmedelsindustrin.

 • EU-kommissionen uppmuntrar industrin som är engagerad i plaståtervinning

  2018-11-21

  Den 20 november gick EU-kommissionen ut med budskapet att EU:s industri är mycket engagerad i plaståtervinningen. Uppmuntran riktas till de många företag som frivilligt ställer om till gagn för utvecklingen av en mer miljövänlig plastanvändning som kan återvinnas. Denna förändring har skett tack vare EU:s omfattande plastpantsättningskampanj, som är en del av den europeiska plaststrategin som syftar till att reducera plastanvändningen i EU. Åtminstone 10 miljoner ton plast beräknas återvinnas redan 2025 om EU:s medlemsländer uppfyller sina åtaganden. Samtidigt uppmuntrar EU-kommissionen till ytterligare åtgärder och kommer att publicera en mer omfattande bedömningsanalys i början av 2019.

 • Blå utlysning: nya EU-medel för havet omfattar 18,9 miljoner euro

  2018-11-19

  Den europeiska maritima och fiskerifonden (EMFF) har släppt en utlysning där den totala budgeten är 18,7 miljoner euro. Syftet är att accelerera utvecklingen och implementationen av EU: s maritima lagstiftning och utvecklingen av en hållbar utveckling av den blå ekonomin i EU.

 • Hösten energikonferens "Förädla världen i Norrbotten" i Luleå 6-7 november

  2018-11-07

  Den 6–7 november hölls energikonferensen ”Förädla världen i Norrbotten” i Luleå som Energikontor i Norr anordnade för att samla regionens aktörer inom området hållbar energi och för att presentera resultaten av deras projekt ”Gröna energiinvesteringar”. En rad olika aktörer deltog, däribland representanter från svenska myndigheter och drivna entreprenörer från Norrbotten, för att diskutera norra Sveriges framtida utmaningar med att använda den teknik som finns och att utöka hållbarhetsarbetet. Drivkraft, mod och att våga satsa var några av ledorden för Norrbottens framtidsvision.

 • Nytt om LIFE: EU ökar investeringar i natur-, miljö- och klimatområdet

  2018-10-30

  Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro för finansiering av LIFE-programmet som stödjer projekt som främjar natur, miljö och livskvalité. Detta är en av EU:s strategier i ledet att övergå till ett mer hållbart och utsläppsfritt samhälle. LIFE-programmet kommer ha stort inflytande över alla EU:s medlemsländer eftersom många av de finansierade EU-projekten är transnationella.

 • Nytt EU-direktiv ska skydda arbetare från att exponeras för skadliga ämnen

  2018-10-19

  Den 11 oktober kom Europaparlamentets förhandlare och EU-ländernas regeringar i rådet överens om nya regler för att bättre skydda arbetstagare mot carcinogena och mutagena ämnen. Den nyligen antagna överensstämmelsen om att begränsa arbetares exponering för kemiska farliga ämnen är en andra översyn av ett direktiv från 2004 som syftar till att ytterligare minska risken för att gruppen arbetstagare ska få cancer. Inom EU är cancer den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall.

 • EU-parlamentet vill se grönare nyproducerade bilar på EU:s vägar

  2018-10-05

  Utsläppen inom transportsektorn i EU ökar fortfarande. För att försöka råda bot på detta har Europaparlamentet presenterat ett nytt lagförslag för att minska utsläppen bland nyproducerade bilar fram till år 2030.

 • EU-parlamentet vill ha snabbare plastreducering och efterfrågar trä som ett framtida alternativ till plast

  2018-09-26

  Europaparlamentet godkänner de åtgärder som EU-kommissionen presenterade i sin plaststrategi tidigare i år men efterfrågar ytterligare åtgärder för att minska plastavfall i haven. Förslaget från Europaparlamentet innehåller exempelvis åtgärder som ska förbjuda engångsprodukter såsom plastbestick och sugrör från och med år 2020. Omröstningen av Europaparlamentets förslag på ytterligare tillägg i plaststrategin planeras äga rum i oktober.