Nyheter på området

I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna. 

– De nya EU-reglerna för luftkvalitet är en milstolpe i kampen mot de dödliga luftföroreningarna, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Varje år dör 450 000 personer inom EU på grund av luftföroreningar. Det är mer än tio gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Nu ligger bollen hos EU-länderna, som måste börja genomföra direktivet så att människor kan få renare luft. Vi kommer att stödja länderna i deras arbete för att förbättra människors hälsa.

Cirka 5500 personer i Sverige beräknas dö årligen på grund av luftföroreningar. Av dessa dödsfall bedöms cirka 3000 bero på luftföroreningar från andra länder,  Luftföroreningar är ett problem som inte syns, men allt fler blir medvetna om och oroade över den dåliga luften, och direktivet om strängare gränsvärden är därför mycket viktigt. Det kommer också bidra till att märkbart förbättra vattendrag, mark och ekosystem och minska klimatpåverkan från skadliga partiklar. Direktivet är en central del i EU-kommissionens övergripande program för ren luft i Europa.  

20170201

Mål för 2030 inkluderade i programmet  

Hur kommer programmet att omsättas i praktiken?

Direktivet måste genomföras i var lands nationella lagstiftning senast den 30 juni 2018. 2019 ska även nationellt luftvårdsprogram med åtgärder för perioden 2020 till 2030 läggas fram för att minska utsläppen av de fem viktigaste luftföroreningarna enligt de överenskomna nivåerna. Samordning kring åtgärderna med bland annat transport-, jordbruks-, energi- och klimatpolitiken ska även göras.

EU-kommissionen kommer att ha ett samarbete med länderna så att direktivet genomförts korrekt. Senast hösten 2017 ska ett nytt europeiskt forum för ren luft vara inrättat, där de olika aktörerna kan utbyta erfarenheter och initiativ. EU-kommissionen kommer också att underlätta tillgången till EU-finansiering för projektet.

Målet med programmet kommer att bana väg för att ratificera det nu reviderade Göteborgsprotokollet från 2012 tillhörande Uneces luftvårdskonvention. Protokollet kommer att bidra till minskade föroreningar i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien vilket kommer att gynna både länderna själva och de människor i EU som drabbas mest av grannländernas luftföroreningar.

Läs mer på EU- kommissionens hemsida 

Läs mer om målen med programmet här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Sök EU:s hållbarhetspris inom energi

  2016-01-20

  Arbetar du med smarta hållbara energiprojekt? Berätta för EU-kommissionen om det och du kan vinna EU Sustainable Energy Award vid EU:s vecka för hållbar energi (EUSEW) och bli hållbar energiledare!

 • Tyck till om det nya direktivet för förnybar energi

  2016-01-18

  EU-kommissionen söker nu åsikter från berörda aktörer kring det nya direktivet för förnybar energi som kommer att gälla från 2020.

 • EU-kommissionen söker åsikter om de nya kraven för miljöanpassning

  2016-01-13

  I ett nytt samråd vill nu EU-kommissionen få in erfarenheter från det första året med miljöanpassningskrav i systemet för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

 • Nytt globalt klimatavtal

  2015-12-16

  Lördag den 12 december kom länder över hela världen överens om det första globala klimatavtalet någonsin. En viktig del i avtalet är att det så kallade 2-gradersmålet nu är juridiskt bindande, vilket kommer att bidra till långsiktighet och tydlighet för klimatarbetet i framtiden.

 • Cirkulär ekonomi

  2015-12-02

  EU-kommissionen presenterade ett omfattande lagpaket och en handlingsplan som ska få EU-länderna att bli bättre på att återvinna använda produkter.

 • EU-stöd för miljön och klimatet genom nya Life-projekt

  2015-11-25

  20 november godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 264,8 miljoner euro för att stödja EU:s miljö, natur och gröna tillväxt. Investeringen omfattar 96 nya projekt som sträcker sig till 21 medlemsstater, som finansieras inom ramen för LIFE-programmet för miljö.

 • Ett år senare - Energiunionen gör framsteg

  2015-11-23

  Energiunionen har under sitt första år gjort framsteg, enligt en årsrapport från EU-kommissionen. Dock krävs fortsatta åtgärder för att nå de uppsatta målen innan 2020.

 • Sök projektmedel för energieffektivisering

  2015-11-17

  Nu har utlysningarna för energieffektivitet inom Horisont 2020 öppnat. Totalt finns 194 miljoner euro att fördelas på projekt från små och medelstora företag under perioden 2016-2017.

 • Engagera dig i vattenfrågor på EU-nivå

  2015-11-17

  Den 10 februari, 2016 kommer det att hållas en konferens om European Innovation Partnership on Water i Leeuwarden i Nederländerna. Temat för konferensen kommer att vara: "How is water innovation succeeding in Europe?"

 • Umeås motståndare om utmärkelsen miljöhuvudstad i Europa

  2015-11-11

  Nu har Umeå ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Totalt sju europeiska städer har sökt utmärkelsen och vinnaren presenteras i juni 2016.

Prenumerera på Nyheter via RSS