Nyheter på området

Nyheter på området

 • Ren energi för EU:s öar

  2017-05-23

  EU-kommissionen har, tillsammans med 14 andra EU- länder, skrivit under en deklaration med syfte att lansera ett nytt initiativ för ren energi till EU:s öar, däribland Sverige.

 • Ansök om EU-pengar till ditt miljö- och klimatprojekt

  2017-05-08

  Nu finns möjlighet att ansöka om finansiering från EU:s miljöprogram LIFE. I LIFE utlysningen för 2017 finns 373 miljoner euro tillgängliga för projekt inom miljö- och klimatåtgärder.

 • Ny EU-rapport om biogas som en källa till ren energi

  2017-04-26

  EU-kommissionen har publicerat en ny rapport om biogas, som en flexibel och hållbar alternativ energikälla, där den upplyser om dess stora vikt, utmaningar för biogassektorn samt policy rekommendationer för länder som vill öka biogas produktionen.

 • Allt fler EU-länder når miljömål

  2017-04-03

  Allt fler av EU:s medlemsländer klarar sina miljömål och fler än vart tredje EU-land har redan klarat sina mål om andel förnyelsebar energi år 2020.

 • EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič besöker Umeå den 31 mars

  2017-03-24

  EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič med ansvar för Energiunionen besöker under 2017 EU:s medlemsländer för dialog med nationell, regional och lokal nivå om de nationella energi- och klimatplaner samt om åtgärder på lokal nivå.

 • Vill du synas på Green Week 2017 i Bryssel?

  2017-02-22

  Nu är det dags för att söka partners till Europas miljöevent, EU Green Week 2017! Under perioden 29 maj till 2 juni 2017 kommer EU Green Week att äga rum i Bryssel med temat för året ”Gröna jobb för en grönare framtid”

 • EU- kommissionens konsultation om gemensam jordbrukspolitik

  2017-02-03

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att samla in synpunkter om hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan förbättras.

 • Nytt direktiv om luftföroreningar

  2017-02-01

  I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna.

 • Stora klimatförändringar i europeiska Arktis enligt senaste EU-rapport

  2017-02-01

  25 januari publicerade European Environment Agency, EU:s miljömyndighet, en rapport om observerbara effekter av klimatförändringar. Enligt rapporten, är Arktis än av de regioner som kommer att påverkas mest.

 • EU-parlamentariker vill arbeta för en stärkt marknad för koldioxid inom EU

  2017-01-17

  Europaparlamentets miljöutskott godkände 15 december planerna att stärka EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS) för perioden 2021-2030. Förslaget är en revidering av EU-kommissionens tidigare förslag och innefattar åtgärder som ska hjälpa EU att uppnå miljömålen inom Parisavtalet.