EU-miljarder investeras i vindkraftsprojekt i Piteå

2017-11-15

179 nya vindkraftverk skall byggas och ansluta till de befintliga 48 vindkraftverken som finns i Markbygden utanför Piteå. Totalt investeras åtta miljarder kronor i projektet och detta är första steget i ett större projekt kallat Markbygden 1101, som när det planeras bli färdigt 2020 skulle vara den största samlade vindkraftsanläggningen i hela Europa.

Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett finansieringsavtal på 180 miljoner euro med GE Energy Financial Services och Green Investment Group Limited som driver vindkraftsprojektet.  Därtill har GE Energy Financial Services och Green Investment Group gemensamt investerat mer än 300 miljoner euro i eget kapital för att finansiera vindkraftparken.

Europeiska investeringsbanken stödjer Europas största landbaserade vindkraftpark i norra Sverige

Som en del av EU:s centrala investeringsplan för Europa lanserades Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) av European Investment Bank (EIB) och EU-kommissionen för att öka konkurrens i den europeiska ekonomin.  Detta EU-initiativ är det som möjliggör investeringarna i Piteås vindkraftspark. EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som är ansvarig för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrens kommenterar EU:s finansiering såhär:

”Att investera i förnyelsebar energi genom att bygga vindkraftsparker hjälper oss att nå en prisvärd, ren och säker energi. Men, dessa stora innovativa projekt innebär också en högre risk för investerare och det är här EU:s investeringsplan kommer in i bilden. Den bidrar med en garanti för att möjliggöra att andra investerare ansluter sig. Konstruktionen av denna banbrytande vindkraftspark kommer bekräfta Sveriges position som en av de mest framåtdrivande, hållbara länderna i EU.”

Nyheten om att vindkraftsparken Markbygden 1101 får finansiering av EU tas emot med mycket glada toner från regionen som ser hur vinkraftssatsningen i Markbygden redan haft en stor positiv inverkan för Piteås näringsliv och dess utveckling. Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten kommenterar projektet såhär:

”Det är glädjande att en av Europas största industrisatsningar kan genomföras och bli verklighet i Norrbotten. Jag har följt arbetet under flera år och kan konstatera att det är ett välgrundat och genomfört projekt.”

– Satsning på vindkraft i Markbygden har redan haft stor betydelse för Piteås näringsliv och dess utveckling. Den fortsatta utbyggnaden kommer skapa ytterligare möjligheter för det lokala näringslivet. Men utbyggnaden ökar också tillgången på förnyelsebar energi, på sikt är det minst lika viktigt. Det bidrar både till en bättre miljö och kommer skapa förutsättningar för ytterligare industrietableringar som värderar tillgången till förnyelsebar energi högt. Därför är den fortsatta satsningen ett mycket välkommet beslut för Piteå, säger Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå.

/Lovisa Jonsson


Nyheter på området

 • Plast och hav: hur kan Europa börja ta ansvar för plast i haven?

  2018-03-06

  EU-kommissionen presenterade i januari 2018 förslag på en ny plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen. I Bryssel hölls ett seminarium på Norway House för att diskutera miljöproblematiken med plastavfall i havet.

 • Samråd inför EU-kommissionens utvärdering och eventuella översyn av direktivet om buller i miljön

  2018-02-26

  EU-kommissionen utvärderar direktivet om buller i miljön (2000/14/EG) och överväger att ta fram ett lagförslag om en översyn av det. Direktivet omfattar 57 olika typer av utomhusutrustning. Det rör sig exempelvis om maskiner som används på byggarbetsplatser, i parker eller i trädgårdar.

 • Barents klimatrapport 2050 rör Europeiska arktis

  2018-02-08

  Klimatrapporten Barents 2050 syftar till att belysa hur Barentsregionen, som sträcker sig mellan Norge och Ryssland, kan bidra till EU:s klimatmål samt Parisavtalet. Rapporten summerar bland annat politiska åtgärder som Baerentsländerna bör implementera för att dämpa rådande klimatförändringar och samtidigt påverka och förstärka ekonomiska aktiviteter i den arktiska regionen som de tillhör.

 • Medborgarförslag ska ge renare dricksvatten i EU

  2018-02-06

  2012 infördes det s.k. Europeiska medborgarinitiativet som ger EU-medborgare möjligheten att genom namninsamling kunna uppmana till lagstiftningsförslag från EU-kommissionen. Nu kommer det första konkreta lagförslaget som ett resultat av initiativet, allas rätt till rent vatten.

 • EU:s nya plaststrategi siktar på återvinning och hållbarhet

  2018-01-26

  Den första EU-strategin för plast presenterades den 16 januari, med syftet att skydda miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. EU:s nya plaststrategi ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen samt nya jobb och investeringar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS