Europaparlamentet förstår regionernas roll i Parisavtalet

2017-12-13

Den 24 november lämnade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett yttrande över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI)). Europaparlamentets utskott för regional utveckling mottog yttrandet som poängterar regionala och lokala krafter samt deras tyngd för att EU ska uppnå de mål man undertecknade i Parisavtalet.

Regioners viktiga roll i uppfyllandet av Parisavtalet nämns redan i avtalet under artikel 7.2 som säger att: ”anpassning utgör en global utmaning som alla står inför och som har lokala, subnationella, nationella, regionala och internationella dimensioner”.

I yttrandet påminner utskottet om detta och kommer också med förslag för att fortsätta dessa aktörers positiva utveckling genom att uppmana fler städer och regioner att ansluta sig till initiativ som redan tagits för att uppnå målen så som Borgmästaravtalet för klimat och energi där både Norrbotten och Västerbotten deltar. Utskottet välkomnar även fler initiativ i liknande projekt.

Parlamentet betonar också vikten av lokal och regional lagstiftning för att råda bot på de klimatförändringar som sker. Eftersom EU endast har befogenhet att lagstifta till en viss mån betonas vikten av att lokala lagar följer samma spår för ett gemensamt och bättre klimat genom klimatsmarta lösningar som är anpassade efter varje stad eller regions förutsättningar. Bara på egen hand kan regioner och städer minska de globala utsläppen med 5 % för att uppnå Parisavtalet och parlamentets utskott ser därför positivt till ökade regionala sammarbeten gällande smarta energieffektiva lösningar och gemensamma projekt gällande exempelvis kollektivtrafik.

Även EU:s ansvar nämns flertalet gånger i yttrandet som sammanfattningsvis menar att EU har en viktig roll att spela i finansiellt stöd för initiativ mot mer klimatsmarta lösningar. Nationella regeringar uppmanas också bidra med stöttning i denna utveckling. Utskottet uppmanar även regionerna att internationellt dela goda exempel och praxis med varandra för att nå upp till de mål EU gemensamt antagit i Parisavtalet.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Läs om Borgmästaravtalet för klimat och energi här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Rådet antar sin ståndpunkt om förnybar energi

  2018-01-17

  Måndagen den 18 december samlades Europas energiministrar i ministerrådet till vad som skulle bli en 15 timmar lång maratonförhandling. På agendan stod diskussioner om energimålen och elmarknadsdirektivet som kommissionen släppte tidigare i år. Långa förhandlingar slutade i kompromisser för ministerrådet och förslaget för hur unionen ska bli mer förnybar gällande energi anses av kommissionen vara svagt men Sveriges energiminister Ibrahim Baylan tycker ändå att framsteg har gjorts.

 • Europaparlamentet förstår regionernas roll i Parisavtalet

  2017-12-13

  Den 24 november lämnade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett yttrande över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI)). Europaparlamentets utskott för regional utveckling mottog yttrandet som poängterar regionala och lokala krafter samt deras tyngd för att EU ska uppnå de mål man undertecknade i Parisavtalet.

 • EU förnyar det ekologiska regelverket

  2017-12-07

  Den 20 november beslutade den särskilda jordbrukskommittén om att se över de regelverk som finns för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Målet är att uppnå modernare och mer enhetliga regler på området för alla EU:s medlemsstater.

 • Investeringsforum och Borgmästaravtalsceremoni för klimatkommuner i EU

  2017-12-05

  Klimat och energifrågan är ständigt aktuell på den politiska arenan. Den 21 och 22 februari anordnas ett investeringsforum och en ceremoni för deltagare inom borgmästaravtalet för att ena aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att uppnå en hållbar framtid för Europa.

 • EU-miljarder investeras i vindkraftsprojekt i Piteå

  2017-11-15

  179 nya vindkraftverk skall byggas och ansluta till de befintliga 48 vindkraftverken som finns i Markbygden utanför Piteå. Totalt investeras åtta miljarder kronor i projektet och detta är första steget i ett större projekt kallat Markbygden 1101, som när det planeras bli färdigt 2020 skulle vara den största samlade vindkraftsanläggningen i hela Europa.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS