Lagstiftningsförslagen inom ramen för EU:s paket ren energi för alla är godkända

2019-01-11

Samtliga regleringar för att förbättra EU:s elektricitetsmarknad har slutligen accepterats av Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Paketet om ren energi för alla med samtliga klimatprioriteringar innebär ett avgörande steg i rätt riktning för att komplettera EU:s Energiunion. Den 24 december 2018 accepterades ett direktiv och en förordning om elektricitet. I fotspåren av energi- och byggnadsdirektiven, direktiven om förnybar energi, styrning, energieffektivitet samt riskförberedning som publicerades tidigare under 2018, innebär detta att samtliga legaliserade akter inom ramen för EU:s energipaket är på plats.  

EU-kommissionen har tillsammans med övriga EU-institutioner levererat åtgärder som ska tackla EU:s prioriteringar inom området för grön energi. Syftet är att säkerhetsställa en säker energiförsörjning för alla EU:s medborgare och kämpa för en klimatförändring vilket i sin tur sätter sprutt på ekonomin och attraherar investeringar som leder till fler jobbtillfällen. Ett viktigt mål är att EU:s ekonomi ska bli klimatneutralt vid 2050 och världsledande inom nya innovationer och klimatsmarta lösningar.

EU:s energiunion baseras på 5 dimensioner: 

 • Säkerhet, solidaritet och tillit
 • En integrerad intern energimarknad
 • Energieffektivitet
 • Klimataktioner som reducerar koldioxidutsläpp i ekonomin
 • Forskning, innovation och konkurrenskraft

Nya beslut om elektricitetsmarknaden

Tack vare det reviderade direktivet kommer konsumenter vara avgörande för förändring eftersom de ges fler val och större skydd. Den reviderade förordningen kommer att innebära striktare regler för kapacitetsmekanismer, då EU:s mål om försörjningstrygghet och utsläppsminskning förenas.

De nya reglerna för elektricitet syftar att anpassa de rådande marknadsreglerna till en ny verklighet. De inför en ny gräns för kraftverk som är berättigade att få bidrag som kapacitetsmekanismer. Stöd till produktionskapacitet på 550 g CO2 / kWh eller mer kommer att fasas ut. Konsumenten sätt som sagt i centrum för ren energiövergång. De nya reglerna möjliggör ett aktivt deltagande samtidigt som en stark ram för konsumentskydd införs. 

Genom att låta el flyttas fritt till den plats där det behövs mest kommer samhället att ha allt större nytta av gränsöverskridande handel och konkurrens. De kommer att driva de investeringar som är nödvändiga för att tillhandahålla försörjningstrygghet, samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras.

Den nya marknadsdesignen bidrar också till EU: s mål att vara världsledande inom energiproduktion från förnybara energikällor genom att tillåta mer flexibilitet att tillgodose en ökande andel förnybar energi. Skiftet till förnybara energikällor och ökad elektrifiering är avgörande för att uppnå koldioxidneutralitet före 2050. Den nya elmarknadsdesignen kommer också att bidra till skapandet av jobb och tillväxt och locka till sig investeringar.

Nu återstår att texterna om elektricitet ska upprättas inom alla EU-språk och antas formellt innan publicering vilket sker under 2019.

Rapport om energipriser och kostnader i Europa 2018

EU-kommissionen publicerade den 9 januari en rapport med data och analyser. Få tillgång till den här.  

Läs vår tidigare nyheter om EU:s energipaket här och här

Läs mer om Energiunionen

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU jobbar för renare och säkrare hav

  2019-01-14

  60 % av världens hav och sjöfart ligger utanför nationell lagstiftning, vilket är en utmaning för internationella aktörer när det kommer till att upprätthålla säkerheten i havs- och sjöfartsområdena. Med hjälp av en reviderad handlingsplan och en maritim säkerhetsstrategi har EU samarbetat nära med internationella partners utanför EU för att uppnå en säkrare havsmiljö och ett hållbart användande av havets resurser.

 • Lagstiftningsförslagen inom ramen för EU:s paket ren energi för alla är godkända

  2019-01-11

  Samtliga regleringar för att förbättra EU:s elektricitetsmarknad har slutligen accepterats av Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Paketet om ren energi för alla med samtliga klimatprioriteringar innebär ett avgörande steg i rätt riktning för att komplettera EU:s Energiunion. Den 24 december 2018 accepterades ett direktiv och en förordning om elektricitet. I fotspåren av energi- och byggnadsdirektiven, direktiven om förnybar energi, styrning, energieffektivitet samt riskförberedning som publicerades tidigare under 2018, innebär detta att samtliga legaliserade akter inom ramen för EU:s energipaket är på plats.

 • EU-färdplan: tuffare tag mot avskogning och skogsförstörelse

  2019-01-10

  För att reducera den breda omfattningen av pågående avskogning i EU lanserar EU-kommissionen ett initiativ för förändring genom en så kallad färdplan med förslag om en integrerad strategi för att skydda skogarna genom att bekämpa av avskogningen och att främjan hållbara försörjningskedjor. Det är möjligt att lämna feedback på denna färdplan till och med den 15 januari.

 • Serbisk stad utnämnd till EU:s ungdomshuvudstad 2019

  2019-01-10

  Den serbiska staden Novi Sad har erhållit utmärkelsen European Youth Capital 2019. Andra europeiska städer som tävlade om samma utmärkelse var franska Amiens, engelska Manchester och italienska Perugia.

 • EU-kommissionens utlysning inom European Social Economy Regions: organisera ett socialt ekonomievent och ingå i europeiskt nätverk

  2019-01-10

  EU-kommissionens initiativ European Social Economy Regions syftar till att samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att skapa ett nätverk och marknadsföra betydelsen av och fördelarna med en social ekonomi. Pågående utlysning riktar sig till regioner som erbjuds möjligheten skicka in en ansökan om att anordna ett regionalt eller lokalt evenemang och därigenom delta i nätverket. Sista dag att ansöka är 31 januari 2019.

Fler nyheter »