Ny överenskommelse om EU:s handelssystem med utsläppsrätter

2017-11-15

Den 9 november enades Europaparlamentet och ministerrådet efter långa förhandlingar om en förändring i regelverket angående EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Målet med de nya överenskommelserna är att EU ska lyckas uppnå en del av de mål man enades om i Parisavtalet genom att minska växthusgaser med minst 40 % innan 2030. 

Efter långa förhandlingar om EU-kommissionens förslag om en marknad för utsläppsrätter från juli 2015 har nu EU-parlamentet och ministerrådet nått en enad position. Handeln med utsläppsrätter skapar ett tak för koldioxidutsläppen genom att skapa ett marknadsbaserat handelssystem som reglerar klimatpåverkan. Huvuddelarna som beslutades inkluderar förändringar av systemet för att påskynda minskningen av utsläpp genom att stärka utsläppsmarknaden och reducera det nu rådande utbudsöverskottet av utsläppsrätter. Detta genom att öka priset på utsläppsrätterna från det tidigare priset på 8 euro för en utsläppsrätt för ett ton till 25–30 euro per ton. Andra förändringar i det uppdaterade regelverket innefattar ökad säkerhet för att ge den europeiska industrin bättre skydd mot eventuella koldioxidläckage samt stödjande mekanismer för att underlätta för industri och elsektorn att möta innovations och investeringsutmaningarna som finns vid en övergång till en ekonomi med mindre kolanvändning. 

EU-kommissionären för miljö, klimat och energi, Miguel Arias Cañete kommenterade förhandlingsresultatet såhär:

”Dagens förhandlingsresultat visar att Europeiska Unionen vänder sitt Paris åtagande och sina ambitioner till konkreta handlingar. Genom att införa nödvändig lagstiftning för att stärka EU:s system för utsläppsrätter och leverera våra klimatmål, leder Europa åter igen vägen i kampen mot klimatförändringarna. Denna lag kommer se till att EU:s utsläppsmarknad uppnår sitt syfte. ”

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advisor European Affairs, North Sweden European Office

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Plast och hav: hur kan Europa börja ta ansvar för plast i haven?

  2018-03-06

  EU-kommissionen presenterade i januari 2018 förslag på en ny plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen. I Bryssel hölls ett seminarium på Norway House för att diskutera miljöproblematiken med plastavfall i havet.

 • Samråd inför EU-kommissionens utvärdering och eventuella översyn av direktivet om buller i miljön

  2018-02-26

  EU-kommissionen utvärderar direktivet om buller i miljön (2000/14/EG) och överväger att ta fram ett lagförslag om en översyn av det. Direktivet omfattar 57 olika typer av utomhusutrustning. Det rör sig exempelvis om maskiner som används på byggarbetsplatser, i parker eller i trädgårdar.

 • Barents klimatrapport 2050 rör Europeiska arktis

  2018-02-08

  Klimatrapporten Barents 2050 syftar till att belysa hur Barentsregionen, som sträcker sig mellan Norge och Ryssland, kan bidra till EU:s klimatmål samt Parisavtalet. Rapporten summerar bland annat politiska åtgärder som Baerentsländerna bör implementera för att dämpa rådande klimatförändringar och samtidigt påverka och förstärka ekonomiska aktiviteter i den arktiska regionen som de tillhör.

 • Medborgarförslag ska ge renare dricksvatten i EU

  2018-02-06

  2012 infördes det s.k. Europeiska medborgarinitiativet som ger EU-medborgare möjligheten att genom namninsamling kunna uppmana till lagstiftningsförslag från EU-kommissionen. Nu kommer det första konkreta lagförslaget som ett resultat av initiativet, allas rätt till rent vatten.

 • EU:s nya plaststrategi siktar på återvinning och hållbarhet

  2018-01-26

  Den första EU-strategin för plast presenterades den 16 januari, med syftet att skydda miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. EU:s nya plaststrategi ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen samt nya jobb och investeringar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS