Nytt samarbetsverktyg för experter på genomförandet av EU:s miljöpolitik

2017-10-09

EU-kommissionen lanserade den 7 september ett nytt samarbetsverktyg för att bättre implementera miljö och klimatlagstiftning i EU-länderna.”Technical Assistance and Information Exchange” (TAIEX) är ett sedan 20 år använt instrument för att förbättra implementeringen av EU:s politik och lagar på nationell nivå genom att dela kunskap och konkreta råd mellan nationella, lokala och regionala myndigheter med ansvar för genomförandet inom berört område. Nu vill EU-kommissionen applicera verktyget på klimat och miljöfrågan, Environmental Implementation Review (EIR), för att förebygga problem innan de uppstår genom att dela praktiska lösningar på konkreta problem. Målet med verktyget är ett slags kunskap och erfarenhetsutbyte mellan jämlika aktörer som arbetar med den berörda frågan på en myndighet i respektive medlemsland.

EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljöpolitiken påpekar i pressmeddelandet från EU-kommissionen att miljöpolitiken endast kan genomföras väl om det finns tillräckligt med administrativ kompetens på alla nivåer såväl nationellt, lokalt och regionalt. Därför kommer nu TAIX-EIR PEER 2 PEER projektet att finansiera expertisutbyte, dvs att en expert kan resa till en myndighet i ett annat medlemsland för att förmedla råd och erfarenhet. Utbytet får vara mellan två och fem dagar. Studiebesök på mellan två och fem dagar till ett annat EU-lands myndighet eller institution av relevans kan även det finansieras, samt workshops anordnade av ett eller flera medlemsländer inom en viss institution.

Läs mer om TAIX-EIR PEER 2 PEER här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • EU förnyar det ekologiska regelverket

  2017-12-07

  Den 20 november beslutade den särskilda jordbrukskommittén om att se över de regelverk som finns för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Målet är att uppnå modernare och mer enhetliga regler på området för alla EU:s medlemsstater.

 • Investeringsforum och Borgmästaravtalsceremoni för klimatkommuner i EU

  2017-12-05

  Klimat och energifrågan är ständigt aktuell på den politiska arenan. Den 21 och 22 februari anordnas ett investeringsforum och en ceremoni för deltagare inom borgmästaravtalet för att ena aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att uppnå en hållbar framtid för Europa.

 • EU-miljarder investeras i vindkraftsprojekt i Piteå

  2017-11-15

  179 nya vindkraftverk skall byggas och ansluta till de befintliga 48 vindkraftverken som finns i Markbygden utanför Piteå. Totalt investeras åtta miljarder kronor i projektet och detta är första steget i ett större projekt kallat Markbygden 1101, som när det planeras bli färdigt 2020 skulle vara den största samlade vindkraftsanläggningen i hela Europa.

 • Ny överenskommelse om EU:s handelssystem med utsläppsrätter

  2017-11-15

  Den 9 november enades EU-parlamentet och ministerrådet efter långa förhandlingar om en förändring i regelverket angående EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Målet med de nya överenskommelserna är att EU ska lyckas uppnå en del av de mål man enades om i Parisavtalet genom att minska växthusgaser med minst 40 % innan 2030.

 • Europaparlamentets miljöutskott antog position i RED II-direktivet

  2017-11-03

  Europaparlamentets miljöutskott har antagit sin position i RED II-direktivet om förnybara energikällor. Förslaget antogs efter en jämn omröstning som avslutades med 32 röster för och 29 röster mot. Direktivet är en revidering av REDI som gäller fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS