Nytt samarbetsverktyg för experter på genomförandet av EU:s miljöpolitik

2017-10-09

EU-kommissionen lanserade den 7 september ett nytt samarbetsverktyg för att bättre implementera miljö och klimatlagstiftning i EU-länderna.”Technical Assistance and Information Exchange” (TAIEX) är ett sedan 20 år använt instrument för att förbättra implementeringen av EU:s politik och lagar på nationell nivå genom att dela kunskap och konkreta råd mellan nationella, lokala och regionala myndigheter med ansvar för genomförandet inom berört område. Nu vill EU-kommissionen applicera verktyget på klimat och miljöfrågan, Environmental Implementation Review (EIR), för att förebygga problem innan de uppstår genom att dela praktiska lösningar på konkreta problem. Målet med verktyget är ett slags kunskap och erfarenhetsutbyte mellan jämlika aktörer som arbetar med den berörda frågan på en myndighet i respektive medlemsland.

EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljöpolitiken påpekar i pressmeddelandet från EU-kommissionen att miljöpolitiken endast kan genomföras väl om det finns tillräckligt med administrativ kompetens på alla nivåer såväl nationellt, lokalt och regionalt. Därför kommer nu TAIX-EIR PEER 2 PEER projektet att finansiera expertisutbyte, dvs att en expert kan resa till en myndighet i ett annat medlemsland för att förmedla råd och erfarenhet. Utbytet får vara mellan två och fem dagar. Studiebesök på mellan två och fem dagar till ett annat EU-lands myndighet eller institution av relevans kan även det finansieras, samt workshops anordnade av ett eller flera medlemsländer inom en viss institution.

Läs mer om TAIX-EIR PEER 2 PEER här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Nytt samarbetsverktyg för experter på genomförandet av EU:s miljöpolitik

  2017-10-09

  EU-kommissionen lanserade den 7 september ett nytt samarbetsverktyg för att bättre implementera miljö och klimatlagstiftning i EU-länderna. Målet med verktyget är att dela kunskap och erfarenhetsutbyte mellan jämlika aktörer som arbetar med den berörda frågan på en myndighet i respektive medlemsland.

 • Två miljötävlingar är nu öppna för europeiska städer!

  2017-06-28

  Utlysningen för Europas miljöhuvudstad 2018 och European Green Leaf 2016 är nu öppen. Kommer din stad att bli vinnaren?

 • 2 miljoner euro för en innovativ lösning inom vattensektorn

  2017-05-31

  EU-kommissionen har lanserat ”Zero Power Water Monitoring” tävling inom Horisont 2020 ramar för att utmana innovatörer att komma fram till lösningar kring självdrivna och trådlösa smart sensortekniker inom vattensektorn. En vinnande lösning belönas med 2 miljoner euro.

 • Ren energi för EU:s öar

  2017-05-23

  EU-kommissionen har, tillsammans med 14 andra EU- länder, skrivit under en deklaration med syfte att lansera ett nytt initiativ för ren energi till EU:s öar, däribland Sverige.

 • Ansök om EU-pengar till ditt miljö- och klimatprojekt

  2017-05-08

  Nu finns möjlighet att ansöka om finansiering från EU:s miljöprogram LIFE. I LIFE utlysningen för 2017 finns 373 miljoner euro tillgängliga för projekt inom miljö- och klimatåtgärder.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS