Nytt samarbetsverktyg för experter på genomförandet av EU:s miljöpolitik

2017-10-09

EU-kommissionen lanserade den 7 september ett nytt samarbetsverktyg för att bättre implementera miljö och klimatlagstiftning i EU-länderna.”Technical Assistance and Information Exchange” (TAIEX) är ett sedan 20 år använt instrument för att förbättra implementeringen av EU:s politik och lagar på nationell nivå genom att dela kunskap och konkreta råd mellan nationella, lokala och regionala myndigheter med ansvar för genomförandet inom berört område. Nu vill EU-kommissionen applicera verktyget på klimat och miljöfrågan, Environmental Implementation Review (EIR), för att förebygga problem innan de uppstår genom att dela praktiska lösningar på konkreta problem. Målet med verktyget är ett slags kunskap och erfarenhetsutbyte mellan jämlika aktörer som arbetar med den berörda frågan på en myndighet i respektive medlemsland.

EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljöpolitiken påpekar i pressmeddelandet från EU-kommissionen att miljöpolitiken endast kan genomföras väl om det finns tillräckligt med administrativ kompetens på alla nivåer såväl nationellt, lokalt och regionalt. Därför kommer nu TAIX-EIR PEER 2 PEER projektet att finansiera expertisutbyte, dvs att en expert kan resa till en myndighet i ett annat medlemsland för att förmedla råd och erfarenhet. Utbytet får vara mellan två och fem dagar. Studiebesök på mellan två och fem dagar till ett annat EU-lands myndighet eller institution av relevans kan även det finansieras, samt workshops anordnade av ett eller flera medlemsländer inom en viss institution.

Läs mer om TAIX-EIR PEER 2 PEER här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Barents klimatrapport 2050 rör Europeiska arktis

  2018-02-08

  Klimatrapporten Barents 2050 syftar till att belysa hur Barentsregionen, som sträcker sig mellan Norge och Ryssland, kan bidra till EU:s klimatmål samt Parisavtalet. Rapporten summerar bland annat politiska åtgärder som Baerentsländerna bör implementera för att dämpa rådande klimatförändringar och samtidigt påverka och förstärka ekonomiska aktiviteter i den arktiska regionen som de tillhör.

 • Medborgarförslag ska ge renare dricksvatten i EU

  2018-02-06

  2012 infördes det s.k. Europeiska medborgarinitiativet som ger EU-medborgare möjligheten att genom namninsamling kunna uppmana till lagstiftningsförslag från EU-kommissionen. Nu kommer det första konkreta lagförslaget som ett resultat av initiativet, allas rätt till rent vatten.

 • EU:s nya plaststrategi siktar på återvinning och hållbarhet

  2018-01-26

  Den första EU-strategin för plast presenterades den 16 januari, med syftet att skydda miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. EU:s nya plaststrategi ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen samt nya jobb och investeringar.

 • Rådet antar sin ståndpunkt om förnybar energi

  2018-01-17

  Måndagen den 18 december samlades Europas energiministrar i ministerrådet till vad som skulle bli en 15 timmar lång maratonförhandling. På agendan stod diskussioner om energimålen och elmarknadsdirektivet som kommissionen släppte tidigare i år. Långa förhandlingar slutade i kompromisser för ministerrådet och förslaget för hur unionen ska bli mer förnybar gällande energi anses av kommissionen vara svagt men Sveriges energiminister Ibrahim Baylan tycker ändå att framsteg har gjorts.

 • Europaparlamentet förstår regionernas roll i Parisavtalet

  2017-12-13

  Den 24 november lämnade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett yttrande över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI)). Europaparlamentets utskott för regional utveckling mottog yttrandet som poängterar regionala och lokala krafter samt deras tyngd för att EU ska uppnå de mål man undertecknade i Parisavtalet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS