Samråd inför EU-kommissionens utvärdering och eventuella översyn av direktivet om buller i miljön

2018-02-26

Samrådsperiod sträcker sig från den 23 januari till den 18 april 2018

EU-kommissionen utvärderar direktivet om buller i miljön (2000/14/EG) och överväger att ta fram ett lagförslag om en översyn av det. Direktivet omfattar 57 olika typer av utomhusutrustning. Det rör sig exempelvis om maskiner som används på byggarbetsplatser, i parker eller i trädgårdar.

I direktivet tar EU-kommissionen hänsyn till EU:s regler om trygga och hälsosäkra produkter på den inre marknaden och de tekniska framstegen och den senaste utvecklingen inom denna industrisektor. Samrådsperioden innebär att det går att påverka EU-kommissionens utvärdering genom att lämna in ett bidrag i form av svar på en webbenkät som senare kommer att beaktas och ingå i en sammanfattande rapport. EU-kommissionen riktar sig därför till alla intresserade parter, aktörer, organisationer och privatpersoner som berörs av det gällande direktivet och eventuella ändringar av det. EU-kommissionen vill särskilt gärna ha svar från nationella myndigheter, företag, näringsidkare och näringslivsorganisationer, konsumentorganisationer, fackföreningar, forskningsinstitut, akademiska institutioner och privatpersoner.

Mer information om den eventuella översynen finns i den inledande konsekvensbedömningen om översynen av direktiv 2000/14/EG.

Frågeformuläret

I webbenkäten kan du också ladda upp dokument, t.ex. en ståndpunkt, som publiceras tillsammans med svaret. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas.

Gå till själva formuläret: Samråd inför en utvärdering och en eventuell översyn av direktivet om buller i miljön 2000/14/EG

Vad är samråd?
Samråd är din chans att påverka och tycka till om EU:s aktuella politik. EU-kommissionen samråd syftar till att samla in synpunkter kring olika policyområden och kan liknas vid svenska remisser. Alla EU:s medborgare samt relevanta aktörer har möjlighet att delta i samråden. Samtliga öppna samråd från EU-kommissionen hittar du här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Plast och hav: hur kan Europa börja ta ansvar för plast i haven?

  2018-03-06

  EU-kommissionen presenterade i januari 2018 förslag på en ny plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen. I Bryssel hölls ett seminarium på Norway House för att diskutera miljöproblematiken med plastavfall i havet.

 • Samråd inför EU-kommissionens utvärdering och eventuella översyn av direktivet om buller i miljön

  2018-02-26

  EU-kommissionen utvärderar direktivet om buller i miljön (2000/14/EG) och överväger att ta fram ett lagförslag om en översyn av det. Direktivet omfattar 57 olika typer av utomhusutrustning. Det rör sig exempelvis om maskiner som används på byggarbetsplatser, i parker eller i trädgårdar.

 • Barents klimatrapport 2050 rör Europeiska arktis

  2018-02-08

  Klimatrapporten Barents 2050 syftar till att belysa hur Barentsregionen, som sträcker sig mellan Norge och Ryssland, kan bidra till EU:s klimatmål samt Parisavtalet. Rapporten summerar bland annat politiska åtgärder som Baerentsländerna bör implementera för att dämpa rådande klimatförändringar och samtidigt påverka och förstärka ekonomiska aktiviteter i den arktiska regionen som de tillhör.

 • Medborgarförslag ska ge renare dricksvatten i EU

  2018-02-06

  2012 infördes det s.k. Europeiska medborgarinitiativet som ger EU-medborgare möjligheten att genom namninsamling kunna uppmana till lagstiftningsförslag från EU-kommissionen. Nu kommer det första konkreta lagförslaget som ett resultat av initiativet, allas rätt till rent vatten.

 • EU:s nya plaststrategi siktar på återvinning och hållbarhet

  2018-01-26

  Den första EU-strategin för plast presenterades den 16 januari, med syftet att skydda miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. EU:s nya plaststrategi ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen samt nya jobb och investeringar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS