Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Rapport om genomförandet av EU: s vattenlagstiftning: fortfarande arbete kvar att göra

  2015-03-12

  Den 9 mars publicerade EU-kommissionen två rapporter om resultaten av EU:s vattenlagstiftning. Rapporterna slår fast att vissa framsteg har gjorts, men att medlemsländerna fortfarande har arbete kvar att göra vad gäller implementering av bestämmelserna.

 • Få erkännande för din stads gröna insatser!

  2015-03-04

  Grean leaf 2015 är ett nytt pris från EU-kommissionen som ska lyfta mindre städer som arbetar med klimat- och miljöfrågor som genererar grön tillväxt och ökad sysselsättning.

 • EU-kommissionen har lagt fram ett nytt förslag om energiunionen

  2015-03-03

  Sammanhållningspolitik, utökat finansiellt stöd och fortsatt arbete med energieffektivitet ska göra Europa mindre energiberoende. Detta var budskapet när EU-kommissionen den 25 februari presenterade en ny strategi rörande Energiunionen.

 • Sustainable Energy Europe Awards - bästa hållbara projekt

  2015-02-23

  Europas bästa hållbara projekt skall koras i en prestigefylld tävling i samband med Sustainable Energy Week som hålls 15-19 juni 2015. Olika typer av projekt inom energiåtervinning är välkomna att lämna in sitt bidrag innan 28 februari 2015.

 • FEDARENE lanserar Roger Léron Award

  2015-02-23

  Nu lanseras det årliga priset Roger Léron Award som syftar till att uppmärksamma mycket goda insatser för att uppnå en hållbar energianvändning på lokal och regional nivå. Anmälan till den första upplagan står öppen till den 15 april 2015.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS