Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Högre ambitionsnivå krävs för att bromsa förlust av biologisk mångfald till 2020

  2015-10-06

  Den 2 oktober, publicerade EU-kommissionen en halvtidsrapport om EU:s strategi för biologisk mångfald. Rapporten beskriver hur arbetet hittills fortgått och visar att det på vissa områden gjorts framsteg. Dock krävs en högre ambitionsnivå från medlemsländerna för att fullgöra sina åtaganden. Rapporten visar även att de föreslagna åtgärderna, med stöd av tillräcklig finansiering, kan skydda och återställa naturen.

 • EU positionerar sig inför FN klimatförhandlingar i Paris

  2015-09-23

  EU förbereder sig nu inför FN:s klimatmöte som äger rum den 30 november-11 december. Målet är att få ett globalt bindande avtal för hur klimatpåverkan ska minska och hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader. På ett extrainsatt miljörådsmöte som ägde rum i Bryssel den 18 september enades EU:s medlemsländer om sin gemensamma förhandlingslinje inför klimatmötet COP21 i Paris senare i år.

 • Två miljötävlingar är nu öppna för europeiska städer!

  2015-09-22

  Utlysningen för Europas miljöhuvudstad 2018 och European Green Leaf 2016 är nu öppen till den 19 oktober. Kommer din stad att bli vinnaren?

 • Ny strategisk energiplan för EU antagen

  2015-09-21

  EU-kommissionen har antagit den nya planen för Strategic Energy Technology (SET). Det är ett dokument som snart har funnits i åtta år och har spelat en nyckelroll i utformandet av EU:s energi- och klimatpolicy. SET-planen är framtagen för att accelerera omvandlingen av det europeiska energisystemet och utvecklingen av teknik med låga utsläpp av koldioxid.

 • Sänkta kvoter för sill/strömming i Bottniska viken

  2015-09-04

  EU-kommissionen presenterade den 2 september sitt förslag om möjligheter för fiske i Östersjön under nästa år. Förslaget inkluderar tio av Östersjöns kommersiellt viktigaste fiskebestånd, där beståndet av sill/strömming i Bottniska viken är ett, som är en del av Västerbotten och Norrbotten.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS