Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • EU:s strategi för Agenda 2030

  2016-12-14

  EU-kommissionens steg mot en hållbar framtid presenterades i november. Där finns tio prioriteringar mot genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

 • Nytt vinterpaket för energi

  2016-12-01

  EU-kommissionen presenterade 30 november ett av sina största lagförslag någonsin i sitt så kallade vinterpaket. Paketet består av åtta skarpa lagförslag på energi- och klimatområdet. Det tusensidiga dokumentet utgör en viktig del av för vad som kallas energiunionen.

 • EU investerar över 220 miljoner euro i gröna och koldioxidsnåla projekt

  2016-11-16

  Life-programmet för miljö och klimatpolitik investerar totalt 398,6 miljoner euro i 144 nya projekt för en mer hållbar och koldioxidsnål framtid. Ett av de finansierade projekten ägs av länsstyrelsen i Västerbotten och koordineras tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet erhåller 7,8 miljoner euro i EU-bidrag.

 • Parisavtalet träder i kraft efter EU:s ratificering

  2016-10-05

  Europaparlamentet godkände 4 oktober EU:s ratificering av det internationella klimatavtal som nåddes i Paris. I och med detta träder Parisavtalet ikraft redan i år och EU kommer kunna delta på klimattoppmötet COP22 i Marrakesh i november 2016.

 • Nytt åtgärdspaket hur mycket medlemsländerna ska minska sina utsläpp till år 2030

  2016-09-15

  EU-kommissionen har presenterat ett förslag om nytt åtgärdspaket över hur mycket medlemsländerna ska minska sina utsläpp till år 2030.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS