Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • EU föreslår steg mot cirkulär ekonomi

  2014-07-08

  EU-kommissionantog den 2 juli ett förslag med högre återvinningsmål som ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi med nya jobb och hållbar tillväxt.

 • Energilösningar på lokal nivå

  2014-07-02

  North Sweden tillsammans med Nenet, Norrbottens energikontor bjöd in till seminarium om ”Leverera hållbara och smarta energilösningar på lokal nivå” under EU:s energivecka.

 • Bioenergi på landsbygden

  2014-06-30

  Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region, var den 25 juni i Bryssel för att ge ett föredrag på seminariet om bioenergi på landsbygden under Energiveckan.

 • Inbjudan till Baltic Leadership Programme

  2014-06-17

  Hösten 2014 anordnar Svenska institutet och the Council of the Baltic Sea States en kurs i projektledning med temat koldioxidsnåla ekonomier och effektiv användning av resurser. Både offentliga och privata aktörer välkomnas, och ansökan ska lämnas in senast den 7 augusti 2014.

 • Energilösningar på lokal nivå

  2014-06-12

  North Sweden & Nenet, Norrbottens energikontor, bjuder 24 juni in till seminarium med temat ”Hållbara och smarta energilösningar på lokal nivå” under Energiveckan i Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS