Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Nationellt landsbygdsprogram presenterat

  2014-04-16

  2 april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson det nya landsbygdsprogrammet för Sverige under perioden 2014-2020. Programmet ska nu godkännas av EU-kommissionen

 • Umeå bland finalisterna till Europas miljöhuvudstad 2016

  2014-04-07

  Umeå är en av fem europeiska städer som tävlar om utmärkelsen European Green Capital 2016. De fem nominerade städerna har valts ut av en expertpanel som tittat på bland annat städernas lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald samt energi och avfallshantering.

 • Energi- och klimatmål till 2030 skjuts upp

  2014-03-26

  Den 20-21 mars var statsminister Fredrik Reinfeldt på toppmöte i Bryssel för att tillsammans med övriga stats- och regeringschefer bland annat diskutera ny energi- och klimatpolitik för 2030.

 • Lansering av initiativ för klimatåtgärdsplaner på lokalnivå

  2014-03-21

  På en presskonferens den 19 mars presenterades det nya initiativet ”Mayors adapt initiative” som är en del av Borgmästaravtalet eller ”Convenant of mayors” där flera städer i norra Sverige ingår. Syftet är att uppmuntra framtagande av lokala strategier för anpassning till klimatförändringarna.

 • Klimat- och energimål 2030 på ministrarnas agenda

  2014-03-10

  Både energi och miljöministrar har diskuterat kommissionens förslag till energi och klimatmål 2030.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS