Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Samråd om avfallsmarknaden i en cirkulär ekonom

  2015-07-01

  Parallellt med det pågående samrådet om en cirkulär ekonomi bjuder EU-kommissionen nu in till mer specifika synpunkter om marknaden för avfall i Europa och vill ha synpunkter på hur regler och lagar försvårar återvinning och återbruk.

 • Östersjöländerna tecknar nytt avtal om en utvidgad energimarknad i EU

  2015-06-17

  Sammanlänkandet av Östersjöländernas energimarknader har moderniserats samt förstärks nu när EU-kommissionen och de aktuella länderna har undetecknat samförståndsavtalet BEMIP.

 • Samråd om cirkulär ekonomi

  2015-06-03

  Efter det återkallade paketet om cirkulär ekonomi bjuder nu EU-kommissionen in intresserade parter för samråd i syfte att få en mer ambitiös strategi.

 • Umeå på Green Week 2015

  2015-06-03

  En delegation från Umeå kommun, som är nominerade till europeisk miljöhuvudstad 2017, besökte Bryssel i samband med Europas största miljökonferens, Green Week.

 • Ny satsning för miljövänlig och effektiv energi i EU

  2015-06-02

  Den nya plattformen för smart specialisering på energiområdet (S3P-ENERGY) är en ny satsning från EU-kommissionen vars syfte är att fungera som ett redskap för regioner som arbetar med energifrågor.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS