Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Förslaget om cirkulär ekonomi återkallas av EU-kommissionen

  2015-01-28

  EU-kommissionen meddelar att planerar att drar tillbaka paketet för cirkulär ekonomi, trots protester från Europaparlamentet.

 • Samråd kring EU:s framtida prioriterade stråk för energiinfrastruktur

  2015-01-16

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd kring listan med EU:s infrastrukturprojekt av allmänintresse inom energi. Samrådet hålls öppet till 13 mars 2015.

 • Sustainable Energy Europe Awards - bästa hållbara projekt

  2014-12-16

  Europas bästa hållbara projekt skall koras i en prestigefylld tävling i samband med Sustainable Energy Week som hålls 15-19 juni 2015. Olika typer av projekt inom energiåtervinning är välkomna att lämna in sitt bidrag innan 28 februari 2015.

 • Limamöte viktigt steg mot nytt klimatbeslut

  2014-12-15

  Under klimattoppmötet i Lima, COP20, som hölls 1-12 december i Lima, Peru enades de deltagande länderna om ett viktigt steg på väg mot den överenskommelse som förhoppningsvis ska slutas om ett år i Paris.

 • Ansök om Natura 2000 Award

  2014-12-03

  För andra året i rad utlyses Natura 2000-priset av EU-kommissionen där EU:s bästa och mest innovativa naturvårdsområde skall utses. Under utlysning 2014 tävlade 163 olika bidrag i den prestigefulla tävlingen där fem deltagare får pris och äran att delta i en prisceremoni i Bryssel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS