Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • EU-stöd för miljön och klimatet genom nya Life-projekt

  2015-11-25

  20 november godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 264,8 miljoner euro för att stödja EU:s miljö, natur och gröna tillväxt. Investeringen omfattar 96 nya projekt som sträcker sig till 21 medlemsstater, som finansieras inom ramen för LIFE-programmet för miljö.

 • Ett år senare - Energiunionen gör framsteg

  2015-11-23

  Energiunionen har under sitt första år gjort framsteg, enligt en årsrapport från EU-kommissionen. Dock krävs fortsatta åtgärder för att nå de uppsatta målen innan 2020.

 • Sök projektmedel för energieffektivisering

  2015-11-17

  Nu har utlysningarna för energieffektivitet inom Horisont 2020 öppnat. Totalt finns 194 miljoner euro att fördelas på projekt från små och medelstora företag under perioden 2016-2017.

 • Engagera dig i vattenfrågor på EU-nivå

  2015-11-17

  Den 10 februari, 2016 kommer det att hållas en konferens om European Innovation Partnership on Water i Leeuwarden i Nederländerna. Temat för konferensen kommer att vara: "How is water innovation succeeding in Europe?"

 • Umeås motståndare om utmärkelsen miljöhuvudstad i Europa

  2015-11-11

  Nu har Umeå ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Totalt sju europeiska städer har sökt utmärkelsen och vinnaren presenteras i juni 2016.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS