Sverige i topp när det gäller avfallshantering

2012-04-17

120419 waste_audiovisual_webI en studie publicerad av Eurostat den 27 mars 2012 placeras Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländera i topp över länder i EU som återvinner mest avfall. Mindre än tre procent av allt avfall i dessa länder grävs ner, men skillnaderna till de EU-länder med lägst grad av återvinning är stor.

Med syfte att utvärdera olika ekonomiska instrument för att styra avfallshanteringen har EU-kommissionen i en ny rapport slagit fast att det är en kombination av instrument som har bidragit till att avfall i vissa av EU:s medlemsländer utvecklats till en tillgång istället för en börda. Framförallt är det tre styrmedel som på bästa sätt bidrar till en förbättrad avfallshantering:

 • Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning
 • Enhetsbaserad prissättning
 • System för producentansvar

För att nå målen i avfallslagarna och i resurseffektivitet måste avfallshanteringen drastiskt förbättras. I samband med att EU:s mål för avfall omprövas 2014 avser EU-kommissionen därför att utvärdera huruvida det är möjlighet att göra dessa verktyg obligatoriska.

Ökad återvinning innebär inte bara en vinst för miljön utan även för ekonomin där det finns potential att skapa ytterligare 400 000 nya jobb i EU.

Läs EU-kommissionens rapport för mer uppgifter om varje land

Läs pressreleasen för Eurostats rapport om avfallshantering i EU

/Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Umeå i final om att bli Europas miljöhuvudstad 2018

  2016-05-04

  Den 3 maj meddelade EU-kommissionen att Umeå, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch, är nominerad till att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Vinnaren utses den 22 juni.

 • Europeiska Unionen har nu undertecknat Parisavtalet

  2016-04-26

  Den 22 april undertecknade EU Parisavtalet i New York. EU engagemanget har varit stort inom klimatfrågan och nu väntas en rask ratificering och ikraftträdande av avtalet.

 • Nya regler för avfall inom cirkulär ekonomi

  2016-03-30

  En huvudfråga i paketet för cirkulär ekonomi är hur avfall av råvaror kan återanvändas. EU-kommissionen har lagt fram en förordning som kommer att göra det lättare att sälja organiska och avfallsbaserade gödselmedel inom EU.

 • EU-strategi för uppvärmning och kylning

  2016-03-16

  EU-kommissionens värme och kyla strategi är det första EU-initiativet att ta itu med den energi som används för uppvärmning och kylning i byggnader och industrier, som står för 50 % av EU:s årliga energiförbrukning.

 • Anordna workshops på Climate Change - World Summit 2016

  2016-03-16

  Välkommen med din anmälan med workshops på Climate Change – World Summit 2016. Sammanträdet riktar sig mot alla icke-statliga aktörer som vill engagera sig i kampen mot klimatförändringar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS