Dialoggrupp

Dialoggrupperna hjälper att stärka sambandet mellan det regionala utvecklingsarbete som sker i regionen och de insatser som North Sweden gör på EU-arenan, samt återkoppla till sina organisationer.

Vår dialoggrupp för näringsliv består av följande personer:

  • Företagarna i Västerbotten: Jonas Nordin
  • Företagarna i Norrbotten: Jonas Nordin
  • Norrbottens kommunder: Anita Lindfors
  • Länsstyrelsen i Västerbotten: Kennet Johansson
  • Länsstyrelsen i Norrbotten: Ylva Sardén
  • Norrbottens Handelskammare: Roberts Forsberg
  • Region Norrbotten: Per-Erik Andersson
  • Region Västerbotten: Jörgen Niemann
  • Umeå Universitet: Mats Falck
  • Västerbottens Handelskammare: Anders Hjalmarsson