Dialoggrupp

Dialoggrupperna hjälper att stärka sambandet mellan det regionala utvecklingsarbete som sker i regionen och de insatser som North Sweden gör på EU-arenan, samt återkoppla till sina organisationer.

Vår dialoggrupp för näringsliv består av följande personer:

  • Företagarna i Västerbotten: Robert Salomonsson
  • Företagarna i Norrbotten: Ingela Lekfalk
  • Norrbottens kommunder: Anita Lindfors
  • Länsstyrelsen i Västerbotten: Kennet Johansson
  • Norrbottens Handelskammare: Inger Edlund Pedersen
  • Region Norrbotten: Kenneth Sjaunja
  • Region Västerbotten: Jörgen Niemann
  • Umeå Universitet: Mats Falck
  • Västerbottens Handelskammare: Gunilla Lindner