Kulturella och kreativa industrier i Europa

Syfte

Konferensen ”Att maximera kulturbidrag för social och ekonomisk utveckling” äger rum den 21 mars i Bryssel. Den kommer att handla om de bästa möjliga sätten för att stödja de kulturella och kreativa industrierna i Europa samt om hur sektorsintegration och internationella samarbeten kan bidra till en starkare sektor.

Bakgrund
Europaparlamentets rapport om EU:s politik för kulturella och kreativa näringar framhäver att dessa sektorer är viktiga för tillväxten i Europa och utgör 7,5 % av alla anställda inom EU. Trots det, anses de kulturella och kreativa näringarnas potential vara underutvecklad, och det behövs mer åtgärder från den offentliga sidan. Även legala hinder som skatter och upphovsrättslagstiftning menas ha bromsat utvecklingen.

Datum

den 21 mars 2017

Plats

Thon Hotel Brussels City Centre, Bryssel