BIOBASE 2017

Syfte

Den 22-23 november 2017 anordnar Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet den stora BIOBASE-konferensen i Piteå.

BIOBASE-konferensen är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara.

Program och inbjudan kommer vecka 26.

Läs annonsen om BIOBASE 2017


Berör

politiker, näringsliv och forskare

Datum

den 22 november 2017

Plats

Piteå

Kontakt

För mer information kontakta Helena Karlberg, VD Piteå Science Park

Helena.karlberg@piteasciencepark.se

www.piteasciencepark.se