European Tourism Day

Syfte

EU-kommissionen ordnar en konferens som handlar om den framtida turismen i EU. Under konferensen kommer det att diskuteras bland annat den framtida ledningen av turism på EU-nivå men också på nationell och regional nivå. Dessutom är framtida partnerskapsmodeller på agendan och samarbete inom turism.

För att se hela programmet, klicka här.

Sista anmälningsdag är 20 november 2017. Anmäl dig till konferensen här.

Tid
09:00 - 17:30

Datum

den 28 november 2017

Plats

Charlemagne Building, Bryssel