Kan Norrbotten visa vägen för framtidens hållbara industri?

Syfte

Hur kan råvaruindustrin bli en global föregångare i omställningen mot klimatsmarta produktionsmönster och en fossilfri sektor?

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med Invest in Norrbotten och Norrlandsfonden bjuder in till seminarium som handlar om hur metaller och mineraler kan produceras hållbart för framtidens behov och industri.Vilka förutsättningar finns redan i regionen? Hur kan ytterligare samverkan mellan industri, akademi och offentliga aktörer bidra till en ännu starkare utveckling?

Representanter från Näringsdepartementet, Tillväxtanalys, Landshövding Björn O. Nilsson, regionråd Nils-Olov Lindfors, LKAB:s koncernchef Jan Moström samt både svenska och internationella experter kommer att delta.

Berör

Aktörer från näringsliv, akademi, nationella, lokala samt regionala myndigheter och privatpersoner som är intresserade. 

Datum

den 9 april 2019

Plats

Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå.

Övrigt

Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmäl er till seminariet här.

Deadline för anmälan är den 1 april. 

Kontakt

Arrangör Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Telefon: 08-791 29 00

Epost info@iva.se