Minerals Policy Guidance for Europe

Syfte

Den 18-19 maj anordnas det tredje policylaboratoriet inom ramen för MIN-Guide projektet. Fokus kommer att vara reflektioner över exempel på nya innovationer inom mineral- och metallurgisk behandling, inbegripet återvinning samt diskussioner om industrins innovationsprocesser såsom produktinnovation, processinnovation eller öppen innovation kopplat till rådande ramvillkor och lagstiftning i EU:s medlemsstater och förbättringsbehov samt överföring av goda exempel.

MIN-GUIDE-projektet finansieras av Horizon 2020-programmet för framtagande av en online Minerals Policy Guide samt nätverksbyggande i syfte att bidra till genomförandet av EU: Råvaruinitiativet inklusive den strategiska genomförandeplanen (SIP) för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. 

 

 

Berör

Intressenter av innovationer och innovationsprocesser i mineral och metallurgiska sektorn. 

 

Datum

den 18 maj 2017

Plats

Luleå

Övrigt

För anmälan kontakta Johan Frishammar, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, LTU: johan.frishammar@ltu.se

Observera att antalet deltagare är begränsat till högst 50 personer. 

För ytterligare information, besök projektets hemsida.

Kontakt

Johan Frishammar, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, LTU: johan.frishammar@ltu.se