Raw Materials Week 2018

Syfte

EU-kommissionen anordnar Raw Materials Week 2018 den 12-16 november i Bryssel. I ett flertal events förs diskussioner kring relevanta frågor för utveckling av råvarusektorn inom politiken, teknisk utveckling, internationellt samarbete, ramvillkor, kunskapsbas mm. Veckans huvudevent utgörs av den sjätte högnivåkonferensen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror på temat "Råvaror för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp" den 14 november. Högnivåkonferensen inleds med en paneldiskussion om hur EU kan trygga råvaruförsörjningen för att säkra framväxten av starka industriella värdekedjor. Trycket på resursanvändningen ökar. EU kommer att möta en stark konkurrens från snabbväxande ekonomier på den globala råvarumarknaden. En hållbar råvaruproduktion kommer att spela en större roll globalt; övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp innebär att ett hållbart och säkert utbud av råvaror för icke-energianvändning kommer att bli än mer avgörande allteftersom att den relativa betydelsen av fossila bränslen avtar. 

Därutöver hålls tre sessioner på temana: 

  • Råvaror för värdekedjorna för batterier 
  • Kaskadanvändning av skoglig biomassa
  • Sekundär råvara för energiintensiva industrier

Berör

Beslutsfattare, offentlig förvaltning, industri, akademi.

 

Datum

den 12 november 2018

Plats

Bryssel

Övrigt

Program

Anmälan

 

Kontakt

Vid frågor om logistik: info@eurawmaterialsweek.eu

Vid frågor om innehållet: GROW-RAW-MATERIALS-WEEK@ec.europa.eu

På North Sweden: Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, Inre Marknadsfrågor: mona.mansour@northsweden.eu