Wood Building Summit

Syfte

Wood Building Summit är en mötesplats för kunskapsdelning om hållbart och effektivt träbyggande. Det hållas vartannat år i Skellefteå, en kommun som har långtgående samarbete med universitet och industrin för att förnya och skapa kring träbyggande. Beslutsfattare, akademi och industri träffas för att diskutera hur byggande i trä bidrar till att uppnå klimatmålen på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt. Wood Building Summit hålls i år den 7-8 november. Bland annat hålls den internationella träkonferensen under 2 dagar på temat "Varför, hur och när bygga i trä" med medverkan av Peter Eriksson, bostadsminister, samt Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.

 

Berör

Beslutsfattare, industrin och akademi.

 

Datum

den 7 november 2017

Plats

Skellefteå

Övrigt

Information och anmälan:

www.woodbuildingsummit.com

Program

Inbjudan

Kontakt

Jaana Tengman

Project Manager - marketing, program, sponsors & partners

+46 70 2648345

jaana.tengman@euromineexpo.com

 

Dr Bror Sundqvist

Program Director

WoodCenter North, Skellefteå

+46 70 6106236

bror.sundqvist@ltu.se