Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • North Sweden medarrangerade seminarium om kreativa och kulturella näringar

  2014-04-08

  North Sweden var den 3 april medarrangör vid seminariet Get Creative - Go Baltic i Bryssel, där temat var kulturdriven tillväxt och kreativa näringar i Östersjöregionen. Från North Swedens hemmaregionen deltog Umeå2014 och kvarkenprojektet Selling som talare och utställare.

 • Samråd om gruvdrift till havs

  2014-03-26

  EU-kommissionen vill samråda med allmänheten om gruvdrift till havs då det är en industri som kan komma att växa kraftigt de närmaste åren.

 • Norrlands kreativa näringars möjligheter till EU-finansiering

  2014-03-11

  Kreativa näringar är prioriterade på den Europeiska arenan. Det finns stora möjligheter för företag och forskare från Sveriges nordligaste regioner att delta i EU:s forskning och innovationsprogram, Horisont 2020, inom den del som riktar sig specifikt till SME, eller projekt inom kultur- och mediaprogrammet Kreativa Europa.

 • Samråd kring nytt förslag till regler för statligt stöd inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden

  2014-03-11

  Europeiska kommissionen offentliggör utkast till regler för statligt stöd för jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden. Intressenter har möjlighet att inlämna synpunkter senast den 24 mars 2014.

 • Workshop: kvinnors företagande och integration på arbetsmarknaden i Östersjöområdet

  2014-03-05

  Hanse-office (Hamburgs regionskontor i Bryssel) anornade den 4 mars en workshop på ämnet kvinnligt företagande och integrering av kvinnor på arbetsmarknaden i Östersjöområdet. Östersjöområdet är i stort behov av kompetent arbetskraft, och för att bemöta detta behov är det viktigt att all kompetens tas till vara på oberoende av kön.

 • EU-kommissionen presenterar ny strategi för att främja kust- och maritimturism

  2014-02-26

  EU-kommissionen presenterade den 20 februari sin strategi för att främja kust- och maritimturism. Strategin innefattar åtgärdspunkter som skall fungera som riktlinjer för medlemsstater, regioner och andra aktörer som verkar inom en sektor med stor tillväxtpotential.

 • Europaforum Norra Sverige antar synpunkter om EU:s skogsstrategi

  2014-02-23

  Europaforum Norra Sverige antog den 21 februari synpunkter om Europeiska kommissionens förslag för en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (Bryssel den 20/09/2013, COM(2013) 659 final).

 • Utlysning inom EU:s COSME-program

  2014-02-11

  EU-kommissionen utlyser nu projektpengar för 2015-2020 för regionala konsortier med lokala, regionala och nationella aktörer som kan erbjuda rådgivning och annat stöd för ny- och småföretagande inom ramen för Enterprise Europe Network.

 • Europeiska kommissionen antar nya regler om riskfinansiering

  2014-02-10

  Europeiska kommissionen har antagit nya riktlinjer för att underlätta för små och medelstora företag att ta del av statsstöd, något som särskilt kan underlätta för nya företag att utveckla sin verksamhet.

 • Öppna samråd - statsstöd

  2014-02-10

  Inom ramen för Europeiska kommissionens arbete med översyn av statsstödsreglerna, genom det s k moderniseringspaketet för statsstöd (SAP), har flera nya initiativ tagits på området under senare tid. Kommissionen har dessutom utlyst öppet samråd för flera av förslagen, och uppmanar allmänheten att lämna synpunkter.

Prenumerera på Nyheter via RSS