Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • Nya åtgärder för ökad sysselsättning

  2012-04-19

  Med den europeiska arbetslösheten på en rekordhög nivå presenterade EU-kommissionen under onsdagen, 18/4, ett antal åtgärder som ska öka sysselsättningen och stimulera tillväxt.

 • Samråd om en europeisk kvalitetsmärkning för turistnäringen

  2012-04-19

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd inför ett eventuellt EU-initiativ om kvalitetsmärkning för turistnäringen. Delta och gör din röst hörd!

 • Enklare vid offentlig upphandling

  2012-04-04

  EU-kommissionen arbetar med att modernisera direktiven om offentlig upphandling. Målet är nya regler som är enklare och mer rättvisa än direktiven från 2004.

 • Superkluster på agendan

  2012-02-29

  Länsstyrelsen Västerbotten besökte Bryssel för att diskutera smart specialisering och utveckling av superkluster tillsammans med EU-kommissonen.

 • Framtiden för gruvnäringen i fokus på heldagsseminarium

  2012-02-02

  Den 30 januari arrangerade Georange ett seminarium om framtiden och de utmaningar som finns för gruvnäringen i norra Sverige. Representanter från regeringen, EU-kommissionen samt regionala aktörer fanns på plats.

 • Små och medelstora företag skapar 85 procent av alla jobb

  2012-01-27

  Den 16 januari publicerade EU-kommissionen resultatet av en undersökning rörande vilken roll små och medelstora företag (SMF) spelar för att skapa fler och bättre arbetstillfällen.

 • Ny handlingsplan för e-handel

  2012-01-23

  EU-kommissionen har lanserat en ny handlingsplan med syfte att fördubbla EU:s e-handel fram till 2015 och bidra till att färdigställa den digitala inre marknaden.

 • Nytt förslag om mervärdesskatt

  2011-12-09

  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om nya gemensamma kring mervärdesskatt som inte undantar svenska föreningar från momsplikt.

 • Det ska bli enklare för SMF:s att ta lån

  2011-12-09

  EU-kommissionen har presenterat en strategi för att främja bättre tillgång till finansiering för små och medelstora företag som omfattar, bland annat, ökat ekonomiskt stöd från EU:s budget.

 • Nytt program för att höja konkurrenskraften hos SMF:s

  2011-12-01

  Den 30 november presenterade EU-kommissionen sitt förslag till det nya programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Budgeten för programmet är 2,5 miljarder euro och syftar till att hjälpa företag som vill etablera sig internationellt.

Prenumerera på Nyheter via RSS