Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • Små och medelstora företag skapar 85 procent av alla jobb

  2012-01-27

  Den 16 januari publicerade EU-kommissionen resultatet av en undersökning rörande vilken roll små och medelstora företag (SMF) spelar för att skapa fler och bättre arbetstillfällen.

 • Ny handlingsplan för e-handel

  2012-01-23

  EU-kommissionen har lanserat en ny handlingsplan med syfte att fördubbla EU:s e-handel fram till 2015 och bidra till att färdigställa den digitala inre marknaden.

 • Nytt förslag om mervärdesskatt

  2011-12-09

  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om nya gemensamma kring mervärdesskatt som inte undantar svenska föreningar från momsplikt.

 • Det ska bli enklare för SMF:s att ta lån

  2011-12-09

  EU-kommissionen har presenterat en strategi för att främja bättre tillgång till finansiering för små och medelstora företag som omfattar, bland annat, ökat ekonomiskt stöd från EU:s budget.

 • Nytt program för att höja konkurrenskraften hos SMF:s

  2011-12-01

  Den 30 november presenterade EU-kommissionen sitt förslag till det nya programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Budgeten för programmet är 2,5 miljarder euro och syftar till att hjälpa företag som vill etablera sig internationellt.

 • EU-stöd för SME:s

  2011-11-10

  EU-kommissionen har presenterat en strategi för att stödja små och medelstora företag att expandera sin verksamhet utanför EU.

 • Facebook bygger i Luleå

  2011-11-04

  Den 27 oktober offentliggjorde Facebook att de kommer att förlägga sitt första europeiska datacenter i Luleå.

 • Nya fiskekvoter för 2012 i Östersjön

  2011-10-31

  Den 21 oktober 2011 fattade Ministerrådet beslut om storleken på de fiskekvoter som ska gälla i Östersjön under 2012.

 • För en stärkt konkurrenskraft inom industrin

  2011-10-17

  Den 14 oktober publicerade EU-kommissionen ett meddelande om åtgärder som krävs för att upprätthålla den Europeiska industrins konkurrenskraft.

 • Stor reform av EU:s ekonomi

  2011-09-28

  EU-parlamentet har nu röstat igenom det så kallade 6-packet för att stärka EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Prenumerera på Nyheter via RSS