Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • EU-stöd för SME:s

  2011-11-10

  EU-kommissionen har presenterat en strategi för att stödja små och medelstora företag att expandera sin verksamhet utanför EU.

 • Facebook bygger i Luleå

  2011-11-04

  Den 27 oktober offentliggjorde Facebook att de kommer att förlägga sitt första europeiska datacenter i Luleå.

 • Nya fiskekvoter för 2012 i Östersjön

  2011-10-31

  Den 21 oktober 2011 fattade Ministerrådet beslut om storleken på de fiskekvoter som ska gälla i Östersjön under 2012.

 • För en stärkt konkurrenskraft inom industrin

  2011-10-17

  Den 14 oktober publicerade EU-kommissionen ett meddelande om åtgärder som krävs för att upprätthålla den Europeiska industrins konkurrenskraft.

 • Stor reform av EU:s ekonomi

  2011-09-28

  EU-parlamentet har nu röstat igenom det så kallade 6-packet för att stärka EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

 • Internethandeln har fördubblats på fem år

  2011-09-06

  År 2005 handlade 20 procent av EU-medborgarna varor och tjänster över internet. 2010 hade den siffran växt till det dubbla.

 • EU:s ministerråd klubbade patentskydd

  2011-07-05

  På ett extrainsatt möte i Luxemburg förra veckan kom EU:s ministerråd för konkurrenskraft överens om hur man vill att det enhetliga europeiska patentskyddet ska se ut.

 • Fokus på EU i Jokkmokk

  2011-05-23

  Hur påverkar norra Sverige EU och på vilka sätt kan man få medfinansiering från EU-medel var två huvudfrågor när Mona Mansour från North Sweden träffade företagare i Jokkmokk.

 • 12 punkter för en starkare ekonomi

  2011-04-15

  EU-kommissionen presenterade nyligen sin akt för utvecklingen av den inre marknaden. Akten innebär bland annat förenklingar för småföretagare och mindre byråkrati.

 • Är Europa på rätt spår?

  2011-03-24

  Sällskapet Politik och Näringsliv, SPN, anordnade ett seminarium på Europaparlamentet med temat om Europa är på rätt väg efter den finansiella kris som varit.

Prenumerera på Nyheter via RSS