Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

Europeiska kommissionen arbetar med att initiera förslag som syftar till att förbättra lagstiftningen för företag. Detta sker bl.a. genom strategier för att förenkla nuvarande lagstiftning inom alla politikområden samt initiativ för att minska företagens administrativa bördor. Varje år delar kommissionen ut miljontals kronor i bidrag och andra typer av stöd för projekt och investeringar i t ex uppstart av företag, FoU, miljö-, energi- och transport, IKT-användning, kultur och utbildning,

Under 2009 har North Sweden intensifierat programbevakningen i syfte att öka näringslivets möjligheter att ta del av EU:s sektorsprogram. I samarbete med näringslivets organisationer erbjuder vi dels information vid konferenser, näringslivsdagar, dels rådgivning om finansieringsmöjligheter för enskilda företag.

North Sweden följer aktivt de näringspolitiska diskussionerna i regionen och bevakar de av EU:s policys, som påverkar näringslivets förutsättningar, såväl inom traditionella som nyutvecklande näringar. Under året skall också en fördjupad dialog föras med näringslivets organisationer och med de hos huvudmännen, som har ansvar för näringslivsfrågor. North Sweden erbjuder vid förfrågan information och stöd för enskilda företag i EU-frågor.

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Nytt förslag om mervärdesskatt

  2011-12-09

  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om nya gemensamma kring mervärdesskatt som inte undantar svenska föreningar från momsplikt.

 • Det ska bli enklare för SMF:s att ta lån

  2011-12-09

  EU-kommissionen har presenterat en strategi för att främja bättre tillgång till finansiering för små och medelstora företag som omfattar, bland annat, ökat ekonomiskt stöd från EU:s budget.

 • Nytt program för att höja konkurrenskraften hos SMF:s

  2011-12-01

  Den 30 november presenterade EU-kommissionen sitt förslag till det nya programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Budgeten för programmet är 2,5 miljarder euro och syftar till att hjälpa företag som vill etablera sig internationellt.

 • EU-stöd för SME:s

  2011-11-10

  EU-kommissionen har presenterat en strategi för att stödja små och medelstora företag att expandera sin verksamhet utanför EU.

 • Facebook bygger i Luleå

  2011-11-04

  Den 27 oktober offentliggjorde Facebook att de kommer att förlägga sitt första europeiska datacenter i Luleå.

 • Nya fiskekvoter för 2012 i Östersjön

  2011-10-31

  Den 21 oktober 2011 fattade Ministerrådet beslut om storleken på de fiskekvoter som ska gälla i Östersjön under 2012.

 • För en stärkt konkurrenskraft inom industrin

  2011-10-17

  Den 14 oktober publicerade EU-kommissionen ett meddelande om åtgärder som krävs för att upprätthålla den Europeiska industrins konkurrenskraft.

 • Stor reform av EU:s ekonomi

  2011-09-28

  EU-parlamentet har nu röstat igenom det så kallade 6-packet för att stärka EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

 • Internethandeln har fördubblats på fem år

  2011-09-06

  År 2005 handlade 20 procent av EU-medborgarna varor och tjänster över internet. 2010 hade den siffran växt till det dubbla.

 • EU:s ministerråd klubbade patentskydd

  2011-07-05

  På ett extrainsatt möte i Luxemburg förra veckan kom EU:s ministerråd för konkurrenskraft överens om hur man vill att det enhetliga europeiska patentskyddet ska se ut.