Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • Bioeknomin på agendan i november

  2017-09-29

  Ett antal aktiviteter vilka avhandlar bioekonomin genomförs i november såväl i Bryssel som i Övre Norrland.

 • Europaparlamentet antar position om LULUCF

  2017-09-20

  Europaparlamentet har nu antagit sin position för hur skogen skall beräknas i förhållande till medlemsländernas utsläpp av växthusgaser, dvs den så kallade LULUCF-lagstiftningen. North Sweden har arbetat aktivt med frågan tillsammans med Europaforum Norra Sverige.

 • EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi

  2017-09-20

  Industrin var en av fem viktiga prioriteringar för EU:s framtid enligt Jean-Claude Juncker i det tal till unionen som han höll föregående vecka. Nu presenterar EU-kommissionen en ny industripolitisk strategi där en säker, trygg och hållbar industri står i centrum.

 • EU-kommissionen uppdaterar listan över sällsynta råvaror

  2017-09-19

  EU-kommissionen listar 27 råvaror vilka bedöms av avgörande betydelse för EU dels på grund av risken för brist på dem, dels på grund av att de är av större betydelse för ekonomin än de flesta andra råvaror.

 • BIOBASE-konferensen

  2017-06-22

  Den 22-23 november 2017 anordnar Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet den stora BIOBASE-konferensen i Piteå.

 • Ansök till European Youth Award 2017!

  2017-06-12

  Är du en person som brinner för förändring? Är du dessutom involverad i ett digitaliseringsprojekt? Ta då chansen och sök EU:s ungdomspris!

 • Europaforum Norra Sverige antar positionspapper om LULUCF

  2017-06-12

  Under sitt möte den 2 juni antog Europaforum Norra Sverige positionspapper om LULUCF. EFNS anser avseende referensnivån för skogsbruk att regelverket tillåter alla medlemsländer att välja mellan olika, i förordningen fastställda, ansatser för hur referensnivån ska beräknas.

 • Effektivisera bostadsmarknaden genom investeringar

  2017-05-31

  EU-kommissionen har utfärdat landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Rekommendationerna utgår bland annat från landrapporter som för Sveriges del visade på en makroekonomisk obalans, bland annat på grund av stigande bostadspriser och skuldsättning bland hushållen.

 • Ansök till European Broadband Awards 2017!

  2017-05-31

  Är du involverad i ett projekt med syfte att förse människor med tillgång på snabbare bredband?

 • Utveckla Övre Norrlands besöksnäring kopplat till kulturarv

  2017-05-09

  EU-kommissionens myndighet för små- och medelstora företag, EASME, har nu öppnat en utlysning för projekt inom besöksnäringen. Utlysningen ger möjlighet till medfinansiering av projekt som utvecklar tjänster för turism hos offentliga och privata organisationer kopplade till världsarv på UNESCO:s världsarvslista.

Prenumerera på Nyheter via RSS