Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • Ny fond för infrastruktur inom bredband i glesbygdsområden

  2016-12-14

  EU-kommissionen planerar i samarbete med Europeiska Investeringsbanken (EIB) en fond med minst 500 miljoner euro för infrastrukturprojekt i småskaliga former inom bredband. Denna fond ska bland annat göra det lättare att skapa bredbandsnät i glesbygdsområden.

 • Ansök om medlemskap i EU:s innovationspartnerskap för råvaror

  2016-12-13

  EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW) har öppnat utlysningen för medlemskap i Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror. Det gäller både högnivåstyrgruppen samt de operativa grupperna.

 • North Sweden på råvarudagar

  2016-11-02

  Den 26-27 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden, på kick-off och planeringsmöte för MIREU, högnivåkonferensen om EU:s råvarustrategier och cirkulär ekonomi.

 • EU-kommissionen - för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

  2016-10-19

  En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

 • CEF Telecom:s nya utlysningar – finansiering av projekt till ett totalt värde av 28,6 miljoner euro

  2016-09-30

  EU-kommissionen höll 22 september en informationsdag för utlysningar inom CEF Telecom. Syftet med finansieringarna är att stödja projekt som bidrar till ökad samverkan, uppkoppling och fördelning av transeuropeisk infrastruktur i EU.

 • Innovativ offentlig upphandling

  2016-09-20

  Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av tjänster och varor. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen.

 • Råvaror: EU-kommissionen belyser behovet av försörjningstrygghet och investeringar

  2016-09-20

  EU-kommissionen har presenterat en scoreboard över råvaror. Råvaruscoreboarden tillhandahåller omfattande uppsättningar och indikatorer på både primära och sekundära råvaror. Arbetet belyser EU:s växande brist på kompetens och behovet av innovationer samt EU:s importberoende. Scoreboarden utgör härmed viktigt underlag för beslutsfattare.

 • Nu kan du ansöka till EU:s bredbands tävling 2016

  2016-07-06

  Nu är ansöka öppen för Europeiska bredbands utmärkelsen för 2016! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

 • EU överenskommelse om konfliktmineraler

  2016-06-22

  Den 15 juni nådde EU en överenskommelse om så kallade konfliktmineraler. Överenskommelsen innehåller ett utkast till en lag om företags ansvar.

 • EU:s bioekonomi

  2016-05-25

  BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EU:s bioekonomiska panel och att påverka bioekonomi i EU.

Prenumerera på Nyheter via RSS