Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • Innovativ offentlig upphandling

  2016-09-20

  Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av tjänster och varor. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen.

 • Råvaror: EU-kommissionen belyser behovet av försörjningstrygghet och investeringar

  2016-09-20

  EU-kommissionen har presenterat en scoreboard över råvaror. Råvaruscoreboarden tillhandahåller omfattande uppsättningar och indikatorer på både primära och sekundära råvaror. Arbetet belyser EU:s växande brist på kompetens och behovet av innovationer samt EU:s importberoende. Scoreboarden utgör härmed viktigt underlag för beslutsfattare.

 • Nu kan du ansöka till EU:s bredbands tävling 2016

  2016-07-06

  Nu är ansöka öppen för Europeiska bredbands utmärkelsen för 2016! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

 • EU överenskommelse om konfliktmineraler

  2016-06-22

  Den 15 juni nådde EU en överenskommelse om så kallade konfliktmineraler. Överenskommelsen innehåller ett utkast till en lag om företags ansvar.

 • EU:s bioekonomi

  2016-05-25

  BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EU:s bioekonomiska panel och att påverka bioekonomi i EU.

 • EU-investering ger nytt riskkapital till svenska företag

  2016-05-11

  En nya fond-i-fond-lösning ska i ett tidigt skede göra det lättare för snabbväxande företag i Sverige att få kapital. Initiativet kommer att ha tillgång till ungefär 600 miljoner kronor för investeringar av riskkapital till små och medelstora företag.

 • Politiska åtgärder för att stödja EU:s stålsektor

  2016-04-08

  EU-kommissionen presenterar i meddelandet "Stål: Bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU" förslag på en rad politiska åtgärder för att stödja EU:s stålsektor.

 • Kostnadsfri rådgivning till SME kring EU-finansiering

  2016-03-16

  Är ditt företag intresserad av internationellt samarbete? Kontakta EUSMESupport 2020 för kostnadsfri support och information om deltagande i EU:s forskning och innovationsprogram Horisont 2020 och Eurostars. Kontoret finansieras av Vinnova och Tillväxtverket.

 • Europaforum Norra Sverige antar positionspapper om kaskadanvändning av skogsråvara

  2016-03-07

  Europaforum Norra Sverige understryker i sitt positionspapper, skogsindustrins betydelse för Sverige och för Europa. Utvecklingen av nya produkter t ex biobaserat plast, textilier och flygbränsle samt energiutvinning från skogen kan väsentligen bidra till att uppnå EUs mål om en utvecklad bioekonomi utifrån regionala förutsättningar.

 • En halv miljard till företag i norr

  2016-02-10

  Ett avtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden kommer att utöka finansieringsmöjligheter till innovativa företag i norr.

Prenumerera på Nyheter via RSS