Nyheter på området

Här finner du nyheter som rör näringslivsfrågor.

Nyheter på området

 • EU-kommissionen söker experter till panel om bioekonomi

  2016-01-18

  För att förstärka EU:s arbete med bioekonomi söker nu EU-kommissionen medlemmar till en panel som ska övervaka och ge förslag på området.

 • Artikelserie om råvaror del 4

  2016-01-18

  I fjärde artikeln i råvaruserien uppmärksammar vi fluoritfyndigheten i Storumans kommun. Flourit finns på EU:s förteckning över mineraler av avgörande betydelse.

 • Artikelserie om råvaror del 3

  2015-12-16

  Tredje artikeln i råvaruserien uppmärksammar vi SSAB och dess verksamhet i Luleå. SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade stål.

 • Artikelserie del 2: om råvaror i norr

  2015-12-02

  Vår andra artikel i råvaruserien handlar om Boliden, ett av världens största gruv- och smältverksföretag inom zink och ledande i Europa inom koppar och nickel.

 • Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2017?

  2015-12-01

  Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som identifierar och belönar EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenörspolitisk strategi, oavsett storlek, välstånd och kompetens. De regioner som har den mest trovärdiga, framsynta och lovande syn planen beviljas hederstiteln "Årets entreprenörsregion”.

 • Artikelserie från North Sweden om råvaror i norr

  2015-11-18

  Vi inleder nu en artikelserie om de viktiga basindustrierna gruvnäringen och skogsindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Först ut är en artikel om LKAB.

 • Energieffektivisering kan spara miljarder

  2015-11-17

  I en ny studie av EU-kommissionen om energieffektiviserande åtgärder framkommer det att besparingarna skulle bli enorma om energieffektivitetsregler och standarder för ekodesignade produkter koordineras internationellt.

 • Ny färdplan från EU-kommissionen om den inre marknaden

  2015-11-04

  EU-kommissionen presenterade den 28 oktober sin färdplan på kommande initiativ för att bättre utnyttja den inre marknadens hela potential. Tanken med den inre marknaden är att tillåta fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, och det är en av EU:s största framgångar menar EU-kommissionen. Integrationen med den inre marknaden visar på flera framgångar.

 • Ny flerårig plan för skogsbruket i EU

  2015-10-07

  Den 5 oktober presenterade Phil Hogan, EU-kommissionär för jordbruk och glesbygdsutveckling, den fleråriga planen för genomförande av EU:s skogsstrategi.

 • Två samråd om EU:s inre digitala marknad

  2015-10-02

  Hur kan vi förbättra EU:s nuvarande regler för digitala marknad? Vad är din erfarenhet när du får eller ger information på internet?

Prenumerera på Nyheter via RSS