Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

Europeiska kommissionen arbetar med att initiera förslag som syftar till att förbättra lagstiftningen för företag. Detta sker bl.a. genom strategier för att förenkla nuvarande lagstiftning inom alla politikområden samt initiativ för att minska företagens administrativa bördor. Varje år delar kommissionen ut miljontals kronor i bidrag och andra typer av stöd för projekt och investeringar i t ex uppstart av företag, FoU, miljö-, energi- och transport, IKT-användning, kultur och utbildning,

Under 2009 har North Sweden intensifierat programbevakningen i syfte att öka näringslivets möjligheter att ta del av EU:s sektorsprogram. I samarbete med näringslivets organisationer erbjuder vi dels information vid konferenser, näringslivsdagar, dels rådgivning om finansieringsmöjligheter för enskilda företag.

North Sweden följer aktivt de näringspolitiska diskussionerna i regionen och bevakar de av EU:s policys, som påverkar näringslivets förutsättningar, såväl inom traditionella som nyutvecklande näringar. Under året skall också en fördjupad dialog föras med näringslivets organisationer och med de hos huvudmännen, som har ansvar för näringslivsfrågor. North Sweden erbjuder vid förfrågan information och stöd för enskilda företag i EU-frågor.

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Kostnadsfri rådgivning till SME kring EU-finansiering

  2016-03-16

  Är ditt företag intresserad av internationellt samarbete? Kontakta EUSMESupport 2020 för kostnadsfri support och information om deltagande i EU:s forskning och innovationsprogram Horisont 2020 och Eurostars. Kontoret finansieras av Vinnova och Tillväxtverket.

 • Europaforum Norra Sverige antar positionspapper om kaskadanvändning av skogsråvara

  2016-03-07

  Europaforum Norra Sverige understryker i sitt positionspapper, skogsindustrins betydelse för Sverige och för Europa. Utvecklingen av nya produkter t ex biobaserat plast, textilier och flygbränsle samt energiutvinning från skogen kan väsentligen bidra till att uppnå EUs mål om en utvecklad bioekonomi utifrån regionala förutsättningar.

 • En halv miljard till företag i norr

  2016-02-10

  Ett avtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden kommer att utöka finansieringsmöjligheter till innovativa företag i norr.

 • EU-kommissionen söker experter till panel om bioekonomi

  2016-01-18

  För att förstärka EU:s arbete med bioekonomi söker nu EU-kommissionen medlemmar till en panel som ska övervaka och ge förslag på området.

 • Artikelserie om råvaror del 4

  2016-01-18

  I fjärde artikeln i råvaruserien uppmärksammar vi fluoritfyndigheten i Storumans kommun. Flourit finns på EU:s förteckning över mineraler av avgörande betydelse.

 • Artikelserie om råvaror del 3

  2015-12-16

  Tredje artikeln i råvaruserien uppmärksammar vi SSAB och dess verksamhet i Luleå. SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade stål.

 • Artikelserie del 2: om råvaror i norr

  2015-12-02

  Vår andra artikel i råvaruserien handlar om Boliden, ett av världens största gruv- och smältverksföretag inom zink och ledande i Europa inom koppar och nickel.

 • Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2017?

  2015-12-01

  Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som identifierar och belönar EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenörspolitisk strategi, oavsett storlek, välstånd och kompetens. De regioner som har den mest trovärdiga, framsynta och lovande syn planen beviljas hederstiteln "Årets entreprenörsregion”.

 • Artikelserie från North Sweden om råvaror i norr

  2015-11-18

  Vi inleder nu en artikelserie om de viktiga basindustrierna gruvnäringen och skogsindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Först ut är en artikel om LKAB.

 • Energieffektivisering kan spara miljarder

  2015-11-17

  I en ny studie av EU-kommissionen om energieffektiviserande åtgärder framkommer det att besparingarna skulle bli enorma om energieffektivitetsregler och standarder för ekodesignade produkter koordineras internationellt.