250 mikrolåntagare i hela Sverige ska få EU-finansiering

2017-02-01

Europeiska investeringsfonden och Lyckselebaserade Kreditgarantiföreningen Norr har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretagen i Sverige inom EU-programmet för sysselsättning och social innovation.

Kreditgarantiföreningen anser att avtalet är ”en kvalitetsstämpel” av dess arbete.

-När man blir utvald som en förmedlare, med EU som en extern aktör som granskat ens arbete och godkänt en, så är det ett tecken på att vi har genomfört arbetet av hög kvalitet, som vi kan vara stolta över, kommenterar Ann-Mari Sandberg, en av experterna på Kreditgarantiföreningen Norr.

Det nya avtalet förväntas att skapa jobb till fler människor och bidra till bekämpningen av social utestängning i Europa. Enligt Ann-Mari, kommer de första resultatet att synas redan under andra kvartalet 2017.

-Vi har precis beslutat vilken strategi som vi kommer att följa. Men enligt avtalet, har vi 36 månader på oss att nå vårt takbelopp. Vi förväntar att upp till 250 mikroföretag i Sverige ska kunna få kredit.

EIF Kreditgarantiföreningen

EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (Easi) har som mål att skapa förutsättningar till ökad sysselsättning, förstärka socialskydd, kämpa mot social utestängning och fattigdom, samt att sträva efter förbättrade villkor på arbetsplatser. För att kunna uppnå dessa mål etablerades Garantisystemet i juni 2015, som erbjuder mikrolån eller extra finansiering till riskfyllda sociala företag.

Inom dess ram, undertecknades ett nytt avtal mellan Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr (KGF), som erbjuder upp till 45 miljoner svenska kronor till entreprenörer i hela Sverige. Den riktar sig framför allt på företag som är uteslutna från vanliga lån, samt på särskilt utsatta personer på arbetsmarknaden. Utöver det finansiella stödet, kommer vissa företag även att få individuell rådgivning, samt utbildning och mentorskap. Slutligen, kommer de att tillhandlahållas lägre säkerhetskrav, en lägre räntemarginal och en minskad garantiavgift. 

Svenska mikroföretag som vill delta i finansierings-programmet inom Easi kan kontakta KGF direkt här.

Läs mer om avtalet här 

Läs mer om Europeiska investeringsfonden här

Läs mer om Easi här

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS