Är du Europas entreprenörsregion 2016?

2015-02-13

Regionkommitténs årliga pris till entreprenörsregioner är igång och nu kan du nominera din kommun eller region.

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som ska lyfta fram och belöna EU-regioner med höga ambitioner inom företagssamhet. Priset delas ut varje år till tre regioner, oberoende av storlek och tillgångar, som har en tydlig policystrategi för att skapa ett dynamiskt entreprenörsklimat. 

Alla regioner i EU kan delta i tävlingen där budget, ekonomisk utgångspunkt samt strukturella- och territoriella utmaningar tas i beaktning av EER-juryn. Det viktiga är att man har använt offentliga resurser optimalt, kan visa på konkreta och mätbara insatser för företagande samt bidragit till Småföretagarakten för Europa

Ansökan ska bestå av följande:

 • En ansökningsblankett, inklusive ett faktablad om den ansökande regionen, en redogörelse för dess politiska vision, en beskrivning av den planerade styrmekanism som syftar till att säkerställa effektivt genomförande av EER-insatserna, samt en handlingsplan och en kommunikationsplan.
 • Ett skriftligt politiskt åtagande, som visar att regionens EER-strategi har stöd av dess politiska ledning (t.ex. den regionala församlingen, regionens regering eller annat bemyndigat organ).

 

Ansökningsomgången är öppen fram till den 16 mars. 

Läs mer om projektet och ladda ner ansökningsblanketten här

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS