Ansök om att bli mellanhandsorganisation inom programmet Erasmus for Young Entrepreneurs

2014-06-03

EU:s program Erasmus for Young Entrepreneurs har som övergripande målsättning att stärka europeiska småföretags internationella kontakter och konkurrenskraft. Den aktuella ansökningsomgången riktar sig till aktörer som vill verka som mellanhandsorganisationer för att hantera Erasmus for Young Entrepreneurs lokalt eller regionalt. 

Mellanhandsorganisationernas roll i programmet är främst att rekrytera och assistera de entreprenörer som deltar i programmet. Alla utvalda mellanhandsorganisationer kommer att samarbeta med andra mellanhandsorganisationer i EU för att bidra till att företagare kan komma ut i Europa och vidga sitt nätverk.

Praktisk information
I Sverige är ansvarig svensk myndighet för programmet Tillväxtverket, och mer information om utlysningen finns på verkets hemsida.

För att delta i den aktuella ansökningsomgången, besök EU-kommissionens webbplats för mer information och instruktioner. Sista ansökningsdag är den 17 juli 2014.

Bakgrund: Vad är Erasmus for Young Entrepreneurs?
Erasmus for Young entrepreneurs är det europeiska utbytesprogrammet för unga företagare. Åldern för dem som vill delta i programmet är dock oväsentlig, med unga företagare menas personer som är i uppstartningsskedet eller nyligen startat ett företag och vill utveckla sin verksamhet. De som kan ansöka om att delta i projektet är nya företagare, vilket per definition innebär företagare som kommit långt i planeringen av att starta eget, eller nya företagare som drivit sitt företag i max tre år.

Genom att delta i det europeiska utbytesprogrammet för företagare kan kunskaper som behövs för att på ett framgångsrikt sätt starta och driva litet eller medelstort företag i Europa tillgodoses. Konceptet går ut på att nya företagare samlas och utbyter kunskaper och affärsidéer med erfarna företagare, vanligtvis under en period på en till sex månader. För den nya företagararen kan utbytet resultera i exempelvis kompetenshöjning, ett utvidgat professionellt nätverk samt tillträde till nya marknader. 

Läs mer om programmet på den svenska webbplatsen för Erasmus for Young entrepreneurs.

/Åsa Fors

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »