Ansök om att bli mellanhandsorganisation inom programmet Erasmus for Young Entrepreneurs

2014-06-03

EU:s program Erasmus for Young Entrepreneurs har som övergripande målsättning att stärka europeiska småföretags internationella kontakter och konkurrenskraft. Den aktuella ansökningsomgången riktar sig till aktörer som vill verka som mellanhandsorganisationer för att hantera Erasmus for Young Entrepreneurs lokalt eller regionalt. 

Mellanhandsorganisationernas roll i programmet är främst att rekrytera och assistera de entreprenörer som deltar i programmet. Alla utvalda mellanhandsorganisationer kommer att samarbeta med andra mellanhandsorganisationer i EU för att bidra till att företagare kan komma ut i Europa och vidga sitt nätverk.

Praktisk information
I Sverige är ansvarig svensk myndighet för programmet Tillväxtverket, och mer information om utlysningen finns på verkets hemsida.

För att delta i den aktuella ansökningsomgången, besök EU-kommissionens webbplats för mer information och instruktioner. Sista ansökningsdag är den 17 juli 2014.

Bakgrund: Vad är Erasmus for Young Entrepreneurs?
Erasmus for Young entrepreneurs är det europeiska utbytesprogrammet för unga företagare. Åldern för dem som vill delta i programmet är dock oväsentlig, med unga företagare menas personer som är i uppstartningsskedet eller nyligen startat ett företag och vill utveckla sin verksamhet. De som kan ansöka om att delta i projektet är nya företagare, vilket per definition innebär företagare som kommit långt i planeringen av att starta eget, eller nya företagare som drivit sitt företag i max tre år.

Genom att delta i det europeiska utbytesprogrammet för företagare kan kunskaper som behövs för att på ett framgångsrikt sätt starta och driva litet eller medelstort företag i Europa tillgodoses. Konceptet går ut på att nya företagare samlas och utbyter kunskaper och affärsidéer med erfarna företagare, vanligtvis under en period på en till sex månader. För den nya företagararen kan utbytet resultera i exempelvis kompetenshöjning, ett utvidgat professionellt nätverk samt tillträde till nya marknader. 

Läs mer om programmet på den svenska webbplatsen för Erasmus for Young entrepreneurs.

/Åsa Fors

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS