Arbetslösheten inom EU under 10 procent

2015-02-03

Under december månad förra året minskade arbetslösheten inom den Europeiska unionen med 0,1 procentenheter till 9,9 procent, enligt en ny mätning från EU:s statistikbyrå Eurostat. Detta innebär att arbetslösheten inom EU för första gången på drygt tre år befinner sig under 10 procent. EU:s lägsta arbetslöshet uppmättes i Tyskland (4,8 procent) och i Grekland uppmättes den högsta siffran (25,8 procent).

I Sverige låg arbetslösheten vid tidpunkten på 7,8 procent. Vad gäller norra Norrland visar både Norrbotten och Västerbotten upp en snabbare minskning av arbetslösheten än rikssnittet. I Norrbotten hade arbetslösheten i december månad sjunkit med 9,7 procent jämfört med samma månad 2013, medan motsvarande siffra för Sverige som helhet var 6,7 procent. I Västerbotten uppmättes en minskning med nästan 10 procent.

Läs hela sammanställningen från Eurostat.

Läs Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsläget i Norrbotten.

Läs Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsläget i Västerbotten.

/Kalle Eriksson     

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS